Unijne środki na polskie inwestycje

2004-09-24 12:38

Do końca 2006 roku do Polski trafi ponad 2 mld euro na inwestycje infrastrukturalne. Unia Europejska przyznaje środki z Funduszu Spójności tym państwom, w których produkt narodowy brutto przypadający na jednego mieszkańca nie przekracza 90 proc. średniej unijnej.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z tego funduszu mają służyć poprawie infrastruktury transportowej oraz budowie połączeń w ramach transeuropejskiej sieci transportowej. Pomoc na ten cel wynosi 85 proc. niezbędnych wydatków publicznych związanych z inwestycją.
Aby uzyskać dofinansowanie, minimalna wartość projektu inwestycyjnego powinna wynosić 10 mln euro.
Z takiego wsparcia niewątpliwie skorzysta Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
Dodatkowe fundusze - 1 mld 163 mln euro - Polska otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT). Pieniądze będą przeznaczone m.in. na modernizacje linii kolejowych, poprawę infrastruktury dostępu do portów morskich, budowę i przebudowę dróg krajowych oraz wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Do Ministerstwa Infrastruktury wpłynęło już ponad 80 wniosków o dofinansowanie ze środków z tego funduszu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej