Turniej budowlany „Złota Kielnia” – sprawozdanie z przebiegu XLVI edycji

2017-03-02 15:35
Turniej budowlany „Złota kielnia”
Autor: INFORMATOR BUDOWLANY-murator Turniej budowlany „Złota kielnia”

XLVI Turniej Budowlany "Złota Kielnia" rozpoczęto w październiku 2016 r., poprzez rozesłanie do szkół budowlanych powiadomienia o kolejnej edycji oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej turnieju.

Zaproszenie do udziału w kolejnej edycji wysłano do ok. 100 szkół kształcących w następujących kwalifikacjach: roboty murarskie i tynkarskie, roboty malarsko-tapeciarskie, roboty posadzkarskie i okładzinowe, montaż suchej zabudowy, wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych oraz wykonywanie robót dekarskich. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej oraz Komitet Główny turnieju wystąpili do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezesa Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa z wnioskami o objęcie Honorowego Patronatu nad finałem XLVI edycji „Złotej Kielni”. Zostały one rozpatrzone pozytywnie.

Wydarzenie patronatem medialnym objęła firma ZPR Media S.A., wydawca miesięcznika Murator, Informatora Budowlanego i Informatora Instalacyjnego, a także właściciel portali Tuznajdziesz.pl oraz muratorplus.pl.

Partnerami turnieju zostali Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Targi Budownictwa „Budma 2017”, Wielkopolska Izba Budownictwa oraz Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, a współorganizatorem Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu.

Sponsorem generalnym została firma FAKRO, a sponsorem edycji Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz Polskie Stowarzyszenie Gipsu. Poszczególne zawody uzyskały sponsorów strategicznych: murarz – firma Wienerberger i Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, malarz-tapeciarz – Akademia Techniczna PPG Deco, posadzkarz – firma Bricoman, wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych – Giacomini, dekarz – FAKRO, montaż suchej zabudowy – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości w Grudziądzu.

Przebieg XLVI edycji Turnieju budowlanego „Złota Kielnia”

Zgłoszenia szkół o przystąpieniu do kolejnej edycji przyjmowano do 10 listopada 2016 r., a swój udział w formie pisemnej zadeklarowało 77 placówek z całego kraju. Następnie komitety szkolne przeprowadziły eliminacje wewnętrzne w celu wyłonienia po dwóch reprezentantów poszczególnych zawodów do eliminacji okręgowych.
Eliminacje szkolne
Przystąpiło do nich 2642 uczniów szkół zawodowych, w ich wyniku eliminacji wyłoniono uczestników eliminacji okręgowych.
Finał okręgowy
Wzięło w nim udział 303 uczniów z 70 szkół. Odbył się 14 stycznia 2017 r. w sześciu okręgach: w Mińsku Mazowieckim, Gliwicach, Kędzierzynie-Koźlu, Lublinie, Poznaniu i Toruniu. Nad prawidłowym przebiegiem finału okręgowego czuwali pełnomocnicy Komitetu Głównego: Kazimierz Skibowski, Violetta Bryła, Beata Polak, Agnieszka Rozwadowska, Grażyna Antoniewska i Małgorzata Wierzbowska. Zestawy testów z wiedzy zawodowej oraz zadań technologicznych przygotował Komitet Główny, który po sprawdzeniu prac uczestników ustalił wyniki i wyłonił 42 finalistów – czyli 6 najlepszych uczniów w każdej kwalifikacji.
Finał centralny
Odbył się w dniach 8–10 lutego 2017 r. w Poznaniu, podczas Międzynarodowych Targów Budma 2017.

Dzień pierwszy – uroczyste rozpoczęcie finału, powitanie uczestników, opiekunów i gości, a także część teoretyczna. Uczestnicy wylosowali numery stolików i stanowisk, kody uczestnictwa oraz wypełnili karty identyfikacyjne. Otrzymali również ubrania robocze, materiały oraz niezbędne narzędzia zakupione przez poszczególnych sponsorów. Następnie uczestnicy „Złotej Kielni” przystąpili do rozwiązywania testu z wiedzy zawodowej teoretycznej składającego się z 40 pytań. Czas na odpowiedź wynosił 60 minut.

Dzień drugi – część praktyczna. Przed przystąpieniem do pracy przypomniano uczestnikom regulamin, a także przeszli oni szkolenie stanowiskowe BHP. Odbyło się również spotkanie opiekunów uczniów z Komitetem Głównym turnieju.

Treść zadań praktycznych:

  • kwalifikacja roboty murarskie i tynkarskie w kategorii murarz – wykonanie fragmentu muru o wysokości 1 m – narożnika ściany trójwarstwowej,
  • kwalifikacja roboty murarskie i tynkarskie w kategorii tynkarz – wykonanie dwuwarstwowego tynku cementowo-wapiennego na murowanych ściankach wewnętrznych,
  • kwalifikacja roboty malarsko-tapeciarskie – klejenie tapety polipropylenowej, malowanie listwy ozdobnej oraz wzoru od gotowego szablonu,
  • kwalifikacja roboty posadzkarskie i okładzinowe – wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej oraz fragmentu ściany z płytek ceramicznych o określonych wymiarach i według rysunku,
  • kwalifikacja roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych – montaż instalacji centralnego ogrzewania podłogowego oraz szafki rozdzielacza, a także regulacja instalacji,
  • kwalifikacja montaż systemów suchej zabudowy – wykonanie ścianki działowej wolnostojącej w kształcie litery T z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych do konstrukcji z profili UW 50 oraz CW 50,
  • kwalifikacja dekarz-montaż produktów FAKRO – instalacja okna obrotowego FTR VU3, kołnierza uszczelniającego EHV-AT Thermo, zestawu izolacyjnego XDP oraz rolety wewnętrznej o całkowitym zaciemnieniu ARF.

Prace praktyczne oceniane były przez jury i przedstawicieli sponsorów poszczególnych zawodów. W wyniku oceny prac pisemnych i zadań praktycznych ustalono kolejność uczestników w poszczególnych konkurencjach, wyłoniono również najlepszego finalistę turnieju „Złota Kielnia” oraz najlepszego praktyka.

Dzień trzeci – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w Centrum Prasowym Międzynarodowych Targów Poznańskich. W gali wzięli udział uczestnicy finału, ich opiekunowie, przedstawiciele sponsorów, organizatorzy oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. Marek Śliżewski – przedstawiciel MEN, Roman Sobczak z Departamentu Architektury Budownictwa i Geodezji, Zbigniew Talaga – wicekurator Wielkopolski, Violetta Pastwa i Dariusz Muślewski – dyrektorzy targów Budma, Paweł Babij – prezes Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej Budownictwa czy Czesław Przybyła – starszy cechu Rzemiosł Budowlanych.

Turniej budowlany „Złota kielnia”
Autor: INFORMATOR BUDOWLANY-murator Turniej budowlany „Złota kielnia”

Wyniki XLVI edycji

W czasie gali ogłoszono wyniki w poszczególnych kwalifikacjach, wręczono nagrody, dyplomy i zaświadczenia uprawniające do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Tytuł najlepszego praktyka (uzyskał najwyższą ilość punktów w części praktycznej) zdobył Piotr Parzych z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu, który otrzymał Puchar Prezesa Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa i nagrodę rzeczową. Miano najlepszego finalisty i Puchar Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole zdobył Patryk Bujalski z Zespołu Szkół nr 34 w Warszawie, uzyskując najwyższą ilość punktów z obu części turnieju. Puchar Ministra Infrastruktury i Budownictwa dla najlepszej szkoły otrzymał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu.
W ramach XLVI edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez Akademię Techniczną PPG Deco we Wrocławiu na Młodego Malarza Roku Dekoral Professional 2017. Miano Młodego Malarza Roku 2017 zdobył uczeń Marek Ryborz z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Nagrody dla finalistów ufundowali: FAKRO, Akademia Techniczna PPG Deco, GRACO, FESTOOL, Winerberger, Giacomini, Bricoman, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, Polskie Stowarzyszenie Gipsu, MPGN w Grudziądzu, Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej.

Sprawny przebieg Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” zapewnił Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej