Trzeci kwartał na minusie

2007-11-16 13:20
Trzeci kwartał na minusie
Autor: brak danych Trzeci kwartał na minusie

Czy nowelizacja Ustawy o zamówieniach publicznych przyczyniła się do spadku liczby ogłaszanych przetargów? Wszystko wskazuje na to - a raport TAI za III kw. na pewno - że inwestorzy chętnie korzystają z możliwości organizowania przetargów i zlecen na uslugi z tzw. "wolnej ręki".

W okresie od lipca do września 2007 r., w Polsce, opublikowanych zostało 58 587 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy (bez sprzedaży). Porównując ten wynik z analogicznym okresem roku 2006, zauważyć można zdecydowany spadek liczby publikacji przetargowych. W bieżącym roku, w lecie ogłoszono ponad 16 000 mniej przetargów niż w roku 2006 (od lipca do września 2006 r. wszystkich przetargów było 75 000).

Zgoła odmiennie wygląda analiza przetargów dotyczących branży budowlanej - 43 374  zgłoszenia w okresie lipiec - wrzesień 2007 r. To 74% wszystkich przetargów (w III kwartale 2006 r. - jedynie 49% wszystkich ogłoszeń).

Bardziej szczegółowa analiza przetargów dotyczących szeroko pojętej branży budowlanej ogłoszonych w okresie od lipca do września bieżącego roku przynosi mniej optymistyczne wnioski.

województwo lipiec
2007
sierpień
2007
wrzesień
2007
liczba
przetargów
(łącznie)
mazowieckie 2 671 2 181 1 918 6 770
śląskie 2 411 2 320 2 013 6 744
małopolskie 1 399 1 048 1 398 3 845
dolnośląskie 1 362 1 221 1 164 3 747
wielkopolskie 1 262 1 157 1 071 3 490
pomorskie 847 801 626 2 274
podkarpackie 896 648 598 2 142
lubelskie 722 569 832 2 123
zachodniopomorskie 725 752 622 2 099
łódzkie 670 623 693 1 986
kujawsko-pomorskie 598 626 520 1 744
warmińsko-mazurskie 575 501 625 1 701
opolskie 442 391 439 1 272
lubuskie 415 396 417 1 228
świętokrzyskie 430 357 389 1 176
podlaskie 327 336 370 1 033

Z każdym miesiącem III kwartału notowaliśmy spadek liczby ogłaszanych przetargów budowlanych. W lipcu było ich 15 752, w sierpniu - 13 927, a we wrześniu już tylko 13 695 ogłoszeń. W poniższej tabeli przedstawione zostały szczegółowe dane podsumowujące liczbę przetargów dotyczących branży budowlanej z rozbiciem na analizowane miesiące i województwa, w których przetargi były ogłaszane.

"Spadek liczby ogłoszeń przetargowych oraz zleceń na usługi i wykonanie jest bezpośrednim wynikiem nowelizacji Ustawy o zamówieniach publicznych wprowadzonej 11 czerwca 2007 r." - komentuje Piotr Sikora, dyrektor ds. Obsługi Telefonicznej Agencji Informacyjnej. "Inwestorzy bardzo chętnie korzystali z możliwości, jakie daje ustawa i przeprowadzali postępowania o wartości poniżej 14 tys. euro w trybie z wolnej ręki zapraszając do negocjacji wyłącznie wybranych wykonawców. Z drugiej strony, zmniejszająca się liczba ogłoszeń dotyczących branży budowlanej może być pierwszym symptomem spowolnienia wzrostu gospodarczego naszego kraju."

Przetargi z branży budowlanej, ogłoszone w okresie od lipca do września 2007 r., dotyczyły głównie drogownictwa (23% ogłoszeń) oraz obiektów budowlanych (20% ogłoszeń). Na kolejnych miejscach, pod względem popularności, znalazły się przetargi dotyczące prac energoelektrycznych oraz usług budowlanych i wykończeniowych (po 10% ogłoszeń). Szczegółowe zestawienie prezentuje poniższy wykres.

Najwięcej przetargów pochodziło z województwa mazowieckiego (6770 ogłoszeń) i śląskiego (6744 ogłoszenia), najmniej z województwa podlaskiego (1033 ogłoszenia).
Formę przetargów nieograniczonych.miało 90% ogłoszeń dotyczących branży budowlanej. 
Z branży budowlanej popłynęło 90% przetargów na zlecenia usługi bądź wykonanie. Pozostałe ogłoszenia przetargowe dotyczyły dostaw.
Nie wymagano wnoszenia wadium w 64% ogłoszonych przetargów .

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej