Tony folii - akcja trwa!

2010-01-20 15:11
Akcja Folia znika z budowy
Autor: Xella Polska

Właśnie minął rok, odkąd firmy Xella Polska oraz Interseroh Organizacja Odzysku, zainicjowały proekologiczną akcję “Folia znika z budowy". Efektem tej akcji jest odebranie z budów ponad 25 000 kg folii. To wynik, który przemawia za kontynuowaniem tego przedsięwzięcia.

Akcja "Folia znika z budowy" rozwijała się wolno, bo zimowa aura nie sprzyja prowadzeniu budów. W pierwszym miesiącu było tylko jedno zgłoszenie. Ale gdy zima ustąpiła, rozdzwonił się telefon i zaczęły zgłaszać się kolejne budów, które zgromadziły folię i czekają na jej odbiór. W połowie roku organizatorzy mogli pochwalić się odbiorem folii z 50, a po roku - ze 135 budów na terenie całego kraju. Kryzys, który dotknął także branżę surowców wtórnych spowodował, że w niektórych regionach pojawiały się problemy z odbiorem zgromadzonej folii. Wówczas proponowano rozwiązania alternatywne – wskazywano punkty, w których można było oddawać folię, organizatorzy odbierali ją potem na własny koszt, a w przypadku, gdy sytuacja z lokalnymi skupami była krytyczna, zachęcali do gromadzenia większej ilości folii, by koszty transportu skompensować ilością odebranego surowca.

Akcja "Folia znika z budowy" to pierwsza tego typu inicjatywa producenta materiałów budowlanych na rzecz rozwoju świadomego ekologicznie społeczeństwa. Najwięcej zgłoszeń było z województw mazowieckiego, kujawsko – pomorskiego oraz wielkopolskiego. Najmniejszą inicjatywę wykazały firmy w województwie opolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Odbiór folii przeważnie zgłaszały osoby prywatne lub deweloperzy prowadzący małe budowy, ale nie brakowało też zgłoszeń od firm prowadzących duże inwestycje. A są i takie firmy, m.in. Barwa i Warbud z Warszawy, M3 z Siedlec, Inżpol z Bydgoszczy i S-Bud z Gdańska, które regularnie oddają folię ze wszystkich prowadzonych przez siebie inwestycji.

Zainteresowanie akcją nie maleje, dlatego organizatorzy podjęli decyzję o jej bezterminowej kontynuacji.
- Wszelkie proekologiczne działania są mi bliskie - mówi Cezary Szeszuła, prezes Xella Polska Sp. z o.o. - Jestem też przekonany, że każdy z nas w prosty sposób może przyczynić się do ochrony środowiska np.: poprzez segregowanie śmieci z własnego gospodarstwa domowego. Nic więc dziwnego, że od samego początku funkcjonowania akcji jestem jej gorącym zwolennikiem. Najbardziej cieszy mnie fakt, że udało się nam zaangażować do pracy na rzecz środowiska tak wielu ludzi w całej Polsce.
- Wychodząc naprzeciw kontrahentom firmy Xella, zmieniliśmy strategię i od września wyznaczyliśmy nową osobę zajmującą się projektem z ramienia firmy Interseroh - wyjaśnia Anna Grom-Parsons, koordynator ds. rynku Interseroh. - Efektem tego jest poszerzenie sieci odbiorców na terenie Polski oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy budową zgłaszającą folię do odbioru, firmą Interseroh przyjmującą zgłoszenie i ostatecznym odbiorcą folii. Koordynacja projektu przez jedną osobę oznacza też szybszą reakcję w przypadku ewentualnych opóźnień w odbiorze folii lub innych nieoczekiwanych problemów.

"Folia znika z budowy" to od początku akcja niekomercyjna prowadzona w oparciu o dobrowolne zaangażowanie wszystkich uczestniczących w niej podmiotów. W jej ramach każdy klient, który zakupi bloki SILKA lub bloczki YTONG, może zgłosić chęć oddania zbędnych opakowań foliowych. Zgłaszający otrzymuje w przeciągu pięciu dni od daty zgłoszenia możliwe w jego przypadku rozwiązanie. Może być to odbiór z placu budowy przez przedstawiciela wskazanej firmy recyklingowej lub w przypadku budów, których umiejscowienie nie daje możliwości odbioru folii przez lokalnego odbiorcę wskazanie najbliższego punktu skupu. Minimalna ilość folii opakowaniowej, która bezpłatnie znika z terenu budowy, to 1 m3. Inwestor może zwrócić folię nie tylko z palet produktów SILKA i YTONG, ale również z materiałów innych producentów.
- Inwestorzy zgłaszający folię są coraz lepiej poinformowani o zasadach prowadzenia akcji i coraz bardziej świadomi tego jak powinna być przygotowana folia do odbioru. Z własnej inicjatywy zbierają coraz większe ilości czystej folii wiedząc, że zwiększa to ekologiczną efektywność naszej akcji - kontynuuje Anna Grom- Parsons. - Także w sytuacjach, gdy lokalizacja budowy nie daje możliwości odbioru przez miejscowego odbiorcę, inwestorzy z przychylnością przyjmują informację o tym, że uskładaną folię muszą sami odwieźć do wskazanego punktu skupu.
Należy pamiętać, że zbierana folia musi być czysta. Warto więc wziąć to pod uwagę już na etapie organizowania placu budowy. Dobrze jeśli znajdzie się na nim osobne miejsce przeznaczone na zbiórkę odpadów budowlanych do kontenera oraz miejsce na składowanie czystej folii do recyklingu. Segregacja odpadów już na placu budowy jest bardzo ważna, bo tylko czysta folia nadaje się do przetworzenia i ponownego wykorzystania.

By oddać folię z budowy należy wypełnić formularz lub skontaktować się z organizatorami telefonicznie: 22/742 10 23 lub 693 373 217.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej