Styropian z gwarancją jakości? Certyfikaty PSPS już wiosną 2011

2010-12-14 9:58

W Polsce rocznie modernizuje się nawet 100 tys. budynków. Najpopularniejszym materiałem do termoizolacji budynków jest styropian (EPS). Wartość polskiego rynku styropianu wynosi około 2 mld zł, a działa na nim ponad 100 firm. Interes w produkcji wyrobów ze styropianu dostrzegło wielu wytwórców, którzy, korzystając z luki w "dobrowolnych" przepisach dotyczących jakości, nie przestrzegają technologicznego reżimu wytwarzania i sezonowania płyt EPS. Produkują taniej i taniej sprzedają. Uczciwi producenci zostali postawieni pod ścianą - muszą konkurować z niskimi cenami wyrobów-imitacji. A klienci często nawet nie wiedzą, za co naprawdę płacą wykonawcy przy ociepleniu swojego budynku. Ale wiosną 2011 r. w składach budowlanych pojawią się pierwsze produkty oznaczone certyfikatem jakości Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu.

Od dawna potrzebny był system, dzięki któremu odbiorca wiedziałby czy kupowany produkt rzeczywiście posiada deklarowane właściwości i czy budynek po ociepleniu rzeczywiście będzie zużywał mniej energii.

Program Gwarancji Jakości Styropianu przygotowany i przeprowadzany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu wywołał dyskusje wśród związanych (bezpośrednio i pośrednio) z budownictwem.

Zobacz koniecznie:

Styropian pod kontrolą

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu ripostuje

Wiele nieudanych prób

Próby uregulowania tej sytuacji były podejmowane już kilkukrotnie. Niestety zawsze wszystko rozbijało się o problem niejasnych procedur w zakresie doboru próbek do badania oraz postępowania z ich wynikami. Obiektywności i wiarygodności wyników nie służyły też przepisy, które pozwalały na zakup próbek tylko u producenta, a nie w ogólnodostępnych punktach handlowych. Wielu uważało, że inicjowane badania i podawane do publicznej wiadomości wyniki nie mają na celu dobra konsumenta, a wyeliminowanie z rynku konkurencji.

Te i inne nieporozumienia doprowadziły do rozpadu Stowarzyszenia Producentów Styropianu w siedzibą w Oświęcimiu. Producenci który wystąpili ze "starego stowarzyszenia" zawiązali w 2009 r. "nowe" - Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie. Dziś funkcjonują oba – stare wspierane przez jedną firmę oraz nowe - reprezentujące dominującą część rynku tj. 23 producentów.

"Nowa” inicjatywa

Punktem honoru i podstawowym celem nowo zawiązanego stowarzyszenia – PSPS z siedzibą w Warszawie, była reaktywacja programu jakości styropianu - inicjatywy, która kiedyś poróżniła producentów.

- Po roku ciężkiej pracy udało nam się opracować program, pozbawiony niedociągnięć, które występowały w dotychczasowych inicjatywach i były przedmiotem licznych kontrowersji zarówno wśród producentów, jak i konsumentów. Program Gwarancji Jakości Styropianu PSPS jest pierwszym systemem, który gwarantuje konsumentom pełny, obiektywny i transparentny proces oceny produktów na rynku styropianu w Polsce. Bez uprawiania walki konkurencyjnej pod przykrywką troski do dobro konsumenta, subiektywnego doboru wyrobów do badań i manipulowania wynikami samych badań. Program wystartował 15 listopada 2010 r.. Każdego roku odbędą się trzy cykle sprawdzania jakości wyrobów, każdy trwający około 3 miesięcy. Po drugim cyklu tj. z końcem wiosny 2011 roku pojawią się na rynku pierwsze produkty oznaczone certyfikatem jakości Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. W ten sposóbkKonsument otrzyma czytelną i obiektywną informację na temat jakości dostępnych wyrobów - wyjaśnia Kamil Kiejna, dyrektor PSPS.

Program Gwarancji Jakości Styropianu PSPS

Program Gwarancji Jakości Styropianu PSPS jest dobrowolną inicjatywą producentów, którzy chcą wyeliminować problem oferowania konsumentom płyt styropianowych dla budownictwa nie spełniających deklarowanego poziomu parametrów technicznych. Transparentna, precyzyjna procedura ma zapewnić pełną obiektywność wyników kontroli i badań. Nad jej przestrzeganiem czuwa jedna z czołowych kancelarii prawnych z zakresu prawa konkurencji oraz notariusz. Zakup i badanie obejmie wyroby wszystkich, ponad 100, aktywnie działających na rynku producentów. Jedna z zakupionych próbek zostanie poddana badaniom laboratoryjnym, a druga odpowiednio zdeponowana na wypadek konieczności przeprowadzenia procedury odwoławczej. Po badaniu producent zostanie powiadomiony o jego wynikach. W przypadku negatywnego rezultatu zostanie też wezwany do przeprowadzenia procedury naprawczej. Brak poprawy wykazany w kolejnym cyklu badania spowoduje sankcje prawne i administracyjne wobec wytwórcy zakwestionowanych próbek.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu jest organizacją pozarządową skupiającą 23 firmy reprezentujące ponad 70% rynku styropianu w Polsce. Istnieje od 2009 r. Do celów statutowych organizacji należy, między innymi, integracja polskich producentów styropianu oraz dbanie o dobrą jakość wyrobów styropianowych wprowadzanych do obrotu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej