Stowarzyszenia popierają PIIB i PZITB

2009-12-28 11:40
Konferencja PIIB i stowarzyszeń
Autor: PIIB

Przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszających inżynierów i techników budownictwa poparli stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa dotyczące nadawania uprawnień budowlanych technikom w ograniczonym zakresie.

Podczas dorocznego spotkania Prezydium Krajowej Rady PIIB z przewodniczącymi stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszających inżynierów i techników dyskutowano  o podnoszeniu kwalifikacji inżynierów i techników budownictwa oraz nadawaniu uprawnień budowlanych technikom. Profesor Zbigniew Grabowski, prezes Krajowej Rady PIIB przedstawił obecną sytuację w samorządzie inżynierów budownictwa oraz odniósł się do czekających w 2010 roku wyborów w inżynierskim samorządzie. Zaakcentował, że poziom i rozwój budownictwa uzależniony jest od jakości jego kadr. Dlatego tak ważne jest dbanie o właściwy poziom edukacji na wyższych uczelniach oraz ustawiczne kształcenie inżynierów i podnoszenie ich wiedzy.

Ważnym tematem podjętym przez Prezesa było przedstawienie stanowiska PIIB i PZITB w sprawie nadawania uprawnień wykonawczych technikom. Problem ten dokładnie omówił Wiktor Piwkowski, przewodniczący Zarządu Głównego PZITB. Podkreślił, że na krajowym rynku budowlanym odczuwa się dotkliwy brak fachowców. Zauważył, że technicy mając uprawnienia do wykonawstwa mogliby kierować mniejszymi budowani, co pozwoliłoby znacznie złagodzić braki kadry technicznej. Taka sytuacja zwiększyłaby aktywność mniejszych i średnich firm budowlanych funkcjonujących na polskim rynku.

Przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych uczestniczący w spotkaniu poparli jednolite stanowisko PIIB i PZITB skierowane do Ministerstwa Infrastruktury. Apelują o  zmiany w ustawie Prawo budowlane, umożliwiające realizację tego postulatu.
– Takie rozwiązanie jest słuszne i jak najbardziej na czasie, gdyż dotkliwie brakuje średniego personelu technicznego – podkreślał Jerzy Barglik, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Przedstawiciele stowarzyszeń poprali także stanowisko PIIB dotyczące ustawicznego kształcenia inżynierów. Profesor Wojciech Radomski przedstawił wnioski z obrad  55. Konferencji Naukowej w Krynicy. Podkreślił, że w wielu krajach świata istnieje obowiązek ustawicznego kształcenia inżynierów. W Polsce należałoby stworzyć od podstaw system obligatoryjnego podnoszenia kwalifikacji przez inżynierów budownictwa.
– Kształcenie ustawiczne jest wręcz nieodzowne – mówił Jerzy Pszczoła, wiceprezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. – Istnieje także potrzeba skutecznego egzekwowania obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez inżynierów  budownictwa.
Wszyscy zebrani podczas spotkania byli zgodni, co do tego, że technikom należy nadawać uprawnienia w ograniczonym zakresie oraz systematycznie podnosić kwalifikacje zawodowe.

 

Przeczytaj całą dyskusję na temat uprawnień

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej