Spotkanie z ministrem Polaczkiem

2005-11-21 13:45

17 listopada br. Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów zorganizowało spotkanie przedstawicieli środowiska budowlanego z ministrem transportu i budownictwa Jerzym Polaczkiem. Spotkanie towarzyszyło odbywającemu się w Warszawie Kongresowi Związku Banków Polskich "Finansowanie Nieruchomości Mieszkaniowych w krajach Europy Środkowowschodniej".

PSBD reprezentowali członkowie Rady Programowej, w skład której wchodzą szefowie największych firm związanych z budownictwem. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Związku Banków Polskich i grono zagranicznych uczestników II Kongresu, a także licznie zaproszeni goście ze stowarzyszeń i organizacji branżowych, instytucji naukowych oraz firm konsultingowych i badawczych.

O konieczności podjęcia pilnych starań w celu zachowania 7-proc. stawki VAT na mieszkania po 1 stycznia 2008 roku mówił Stanisław Mirecki, prezes zarządu Plastmo Polska. Józef Zubelewicz, prezes firmy Erbud, podkreślił potrzebę odbudowy systemu szkolnictwa zawodowego, które wykształci fachowe kadry dla budownictwa. Postulował także podpisanie stosownych umów ułatwiających eksport usług i materiałów budowlanych z Polski do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. Krzysztof Jankowski, dyrektor Hochtief Polska, poruszył problem barier inwestycyjnych, które nie pozwalają na realizację rządowego planu rozwoju mieszkalnictwa w Polsce.

- Niekompletne, często niespójne przepisy wykonawcze, brak ważnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powoduje dowolną interpretację przepisów przez urzędy, nadmierne przewlekanie procedury, brak właściwych kompetencji w urzędach odpowiedzialnych za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. Utrzymywanie tego stanu stanowi pożywkę dla patologii, zjawisk korupcjogennych - podkreślił dyrektor Jankowski.

Wdrożenie programu rozwoju mieszkalnictwa w Polsce hamuje także brak  wystarczających środków na uzbrojenie terenów pod inwestycje. Rozwiązaniem tego problemu może być pozyskanie finansowej pomocy unijnej, a także wykorzystanie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP,  zaproponował powołanie zespołu ekspertów, którzy wypracowywaliby konkretne rozwiązania mające na celu zwiększenie dostępności mieszkań (przy współudziale finansowym banków). Działający w ZBP Komitet ds. Finansowania Nieruchomości prowadzi badania nad możliwościami zwiększenia finansowania rynku nieruchomości; dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

- Sektor bankowy jest w stanie finansować budownictwo nawet wtedy, gdy kredytobiorca nie ma odpowiednich zezwoleń na budowę spowodowanych przewlekłym procesem administracyjnym - zapewnił Zbigniew Krysiak, przewodniczący Komitetu. Minister Minister Jerzy Polaczek zapewnił przedstawicieli środowiska budowlanego, że rząd zamierza realizować taki program mieszkaniowy, który realnie będzie uwzględniał potrzeby społeczne i będzie ściśle związany z gospodarką.
- Program ten zapewni także rozwój firm budowlanych - podkreślił minister.

Przedstawicieli Związku Banków Polskich, zainteresowanych rządowym wsparciem kredytów bankowych na inwestycje, minister poinformował o przygotowywaniu propozycji legislacyjnych, które będą dotyczyły wprowadzenia szeroko dostępnego systemu finansowania budownictwa mieszkaniowego, opartego na kredycie hipotecznym.

Minister poinformował, że wystąpił do premiera o zagwarantowanie w autopoprawce do budżetu na 2006 r. środków na dofinansowanie w BGK Krajowego Funduszu Drogowego, Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz Funduszu Termomodernizacyjnego.
Rozważa także możliwość powrotu w przyszłości do ulgi remontowej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej