Rząd zamieni autostrady na kolej?

2011-11-08 13:11
posiedzenia rządu
Autor: Centrum Informacyjne Rządu

Decyzją Rady Ministrów, do 2015 roku polska kolej przejdzie rewolucję. W ramach ustanowienia wieloletniego programu inwestycji, usługi kolejowe mają ulec poprawie - rząd planuje przede wszystkim wdrożenie nowych standardów technicznych i środowiskowych. Takie decyzje zapadły 7 listopada, wobec przedłożonego przez Ministerstwo Infrastruktury programu, podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów, przed jej ponownym ukonstytuowaniem w nowym składzie.

Podczas ostatniego posiedzenia rządu, 7 listopada, zapadła decyzja o wdrożeniu wieloletniego programu, którego celem jest modernizacja inwestycji kolejowych.
W wyniku realizacji programu, do końca 2013 roku, kolejne 490 km linii kolejowych zostanie dostosowanych do ruchu z prędkością 160 km/h, a na 595 km, pociągi będą mogły jeździć nawet z prędkością 200 km/h, co skróci czas przejazdu między miastami wojewódzkimi.

Przeczytaj również: Kraków: Muzeum Lotnictwa Polskiego - najlepszym budynkiem z betonu na świecie

Jak rząd zmieni kolej?

Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia „Wieloletniego programu inwestycji kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015”, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Program sporządzono na 3 lata, tj. do 2013 r., przede wszystkim ze względu na konieczność jego dostosowania do budżetu Unii Europejskiej 2007 - 2013.
Inwestycje objęte programem wynikają z zapisów: „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013” i „Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2030”. Inwestycje te są priorytetowe na szczeblu krajowym lub wynikają z zawartych przez Polskę umów i porozumień międzynarodowych.

Jest to pierwszy dokument, który kompleksowo prezentuje infrastrukturalne przedsięwzięcia kolejowe, uwzględniający nowe regulacje dotyczące wieloletniego planowania wydatków inwestycyjnych ze środków publicznych. Jego wdrożenie zapewni spójność działań inwestycyjnych prowadzonych na polskich liniach kolejowych.

Jakie decyzje podjęła Rada Ministrów?

W ramach inwestycji w sektor klejowy Rada Ministrów uchwaliła decyzje, które mają na celu przede wszystkim poprawę jakości usług kolejowych, skrócenie czasu podóży oraz zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych.
Ponadto, w ramach programu zostaną wdrożone nowe standardy techniczne i środowiskowe, a masa towarów przewożonych koleją ma zostać zwiększona. Modernizacja kolei, zakłada m.in. wybudowanie 338 wielopoziomowych skrzyżowań bezkolizyjnych, a na 800 z nich, zostanie wdrożony Europejski System Zarządzania Ruchem Pociągów (ERTMS).
Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury plan inwestycji kolejowych obejmuje 110 projektów, dotyczących budowy, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej.W programie ujęto wszystkie kolejowe inwestycje infrastrukturalne przewidziane do realizacji w ramach: Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Regionalnych Programów Operacyjnych, a także innych programów. Ponieważ program zakłada maksymalne wykorzystanie środków unijnych w ramach PO „Infrastruktura i Środowisko” oraz RPO, wymaga wkładu krajowego.
Ze względu na niewystarczające środki na pokrycie tego wkładu (koniecznego do wykonania PO„IiŚ”), PLK będą musiały pozyskać ok. 910 mln euro kredytu z EBI z gwarancją Skarbu Państwa. Na wszystkie przedsięwzięcia zostanie przeznaczonych blisko 21,5 mld złotych.
Za realizację przedsięwzięć odpowiedzialne będą PLK (Polskie Linie Kolejowe). Przedsięwzięcia te mają zwiększyć przepustowość i poziom bezpieczeństwa. Planowane inwestycje mają zostać zrealizowane do końca 2013 roku z perspektywą do 2015 roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej