Rząd planuje: stabilność i rozwój

2009-01-30 16:22
Premier Donald Tusk
Autor: CIR

Ułatwienia podatkowe dla małych firm oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, rozszerzenie systemu poręczeń i gwarancji dla przedsiębiorców oraz rozwój specjalnych stref ekonomicznych – to 27 stycznia br. przyjęte przez rząd rozwiązania wzmacniające polską gospodarkę w ramach "Planu Stabilności i Rozwoju" przedstawionego 30 listopada 2008 roku.

Wzmocnienie polskiej gospodarki wobec światowego kryzysu finansowego - to właśnie cel rządowego "Planu Stabilności i Rozwoju". Aby utrzymać płynność finansową, rząd zakłada podniesienie limitu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa do 40 mld zł, a gospodarka może zostać zasilona kwotą nawet 91,3 mld zł.

Ułatwienia podatkowe
Mali podatnicy oraz firmy rozpoczynające działalność w latach 2009-2010 będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na inwestycje (np. zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, itd.) do wysokości 100 tys. euro (obecnie - 50 tys. euro), w postaci jednorazowo dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Rozwiązanie to obejmie również firmy, które rozpoczęły działalność w 2008 r. Ułatwienia podatkowe zapisano w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozszerzenie działalności poręczeniowej i gwarancyjnej
Mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy będą mieć łatwiejszy dostęp do zewnętrznego finansowania, głównie w formie kredytów, poprzez rozszerzenie działalności poręczeniowej i gwarancyjnej. Chodzi o ułatwienie przedsiębiorcom sprostania wymaganiom stawianym przez banki w związku ze światowym kryzysem finansowym.
Nowe przepisy zakładają zdecydowany wzrost roli Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie udzielał (we własnym imieniu i na własny rachunek), poręczeń lub gwarancji w ramach programów rządowych, uchwalonych przez Radę Ministrów. Pomoc dla przedsiębiorców została zawarta w projekcie nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektórych osoby prawne oraz ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych. Rozszerzenie udzielania gwarancji i poręczeń przez BGK zostało także zapisane w projekcie nowelizacji ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego.

Strategia dla SSE
Specjalne strefy ekonomiczne mają podstawowe znaczenie dla wspierania rozwoju inwestycji bezpośrednich w Polsce. Dzięki przyjętej przez rząd „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” możliwe będzie efektywne zagospodarowanie ponad 8 tys. ha gruntów. Na nowych terenach mają powstawać innowacyjne firmy wspierające rozwój klastrów, parków przemysłowych i technologicznych oraz zwiększające stopień uprzemysłowienia najsłabszych regionów. Rząd stawia na inwestycje m.in. w sektor motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny, maszynowy, biotechnologii, nowoczesnych usług czy w przemysł produkujący urządzenia służące do produkcji paliw i energii ze źródeł odnawialnych.

Realizacja Planu Stabilnosci i Rozwoju - opis
Dodatkowe dzialania w ramach Planu Stabilności i Rozwoju

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej