Ruszą polskie lotniska?

2009-02-14 11:00
Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie
Autor: Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

Komisja Europejska zatwierdziła 11 lutego 2009 program pomocy publicznej dla projektów infrastrukturalnych w zakresie portów lotniczych. Usunięta została ostatnia formalna przeszkoda udzielania ośmiu portom lotniczym położonym w sieci TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) dofinansowania rozbudowy i modernizacji.

W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na rozwój transportu lotniczego przeznaczonych jest łącznie ponad 400 mln euro ze środków unijnych. Ponad 250 mln euro stanowią środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Zatwierdzony maksymalny poziom pomocy dla portów regionalnych (Gdańsk, Wrocław, Poznań, Szczecin, Rzeszów, Kraków, Katowice) wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, natomiast dla portu lotniczego w Warszawie: 30%.

Na podstawie rozporządzenia, porty lotnicze będą finansowały projekty w ramach działania 6.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Rozwój sieci lotniczej TEN-T. Szacunkowa wartość wszystkich projektów infrastrukturalnych znajdujących się obecnie na liście podstawowej POIiŚ to 3 619,22 mln złotych, a łączna wartość dofinansowania zarezerwowana dla tych projektów to 940,95 mln złotych.

Program wejdzie w życie w dniu publikacji w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013. Przewidywany termin publikacji rozporządzenia to koniec lutego br.

Lista podstawowych projektów lotniskowych dla działania 6.3 POIiŚ - Rozwój sieci lotniczej TEN-T dla portów lotniczych w: 

 • Gdańsku
  budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej 
  modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside
 • Katowicach
  rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej
  budowa nowego terminalu pasażerskiego C wraz z niezbędną infrastrukturą – etap I
 • Krakowie
  rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego
  rozbudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej
 • Rzeszowie
  budowa nowego terminalu pasażerskiego
  rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej
 • Warszawie
  modernizacja infrastruktury lotniskowej
 • Szczecinie
  rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej
 • Wrocławiu
  rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej
 • Poznaniu
  rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Realizacja inwestycji lotniczych w ramach programu jest również jednym z najważniejszych elementów przygotowania Polski do EURO 2012. Zgodnie z prognozami UEFA, większość gości odwiedzających nasz kraj w trakcie imprezy wybierze transport lotniczy, co oznacza konieczność zwiększenia przepustowości zarówno infrastruktury lotniskowej, jak i terminali pasażerskich.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej