Rozstrzygnięcie konkursu "Pracodawca Roku 2003 w Budownictwie"

2004-03-14 12:17

"Pracodawca Roku w Budownictwie" to konkurs, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Krajowy Związek Pracodawców Budownictwa. W tym roku rozstrzygnięto już VII edycję tego konkursu. Przedsięwzięciu patronowała Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas obchodów Dnia Budowlanych.
Tytuł Pracodawca Roku w Budownictwie jest przyznawany w dwóch kategoriach; w grupie firm dużych oraz małych i średnich.
Konkurs jest adresowany do wszystkich przedsiębiorców budowlanych, którzy prowadzą działalność na terenie naszego kraju, niezależnie od charakteru własności przedsiębiorstwa, jego wielkości, liczby zatrudnionych pracowników czy też przynależności do KZPB.

Laureatem tegorocznej edycji konkursu w Grupie Firm Dużych został Marek Michałowski, prezes zarządu Grupy BUDIMEX.
Drugie miejsce zajął Jarosław Popiołek, prezes zarządu WARBUD SA.
Na trzecim miejscu uplasował się Maciej Trojnarski, dyrektor generalny  WAVIN METALPLAST-BUK  sp. z o.o.
W Grupie Firm Małych i Średnich statuetkę i tytuł "Pracodawca Roku 2003 w Budownictwie" otrzymał Mariusz Białek, prezes zarządu firmy Allcon SA z Gdyni.
Drugie miejsce zajął Janusz Sobieraj, dyrektor Korporacji Radex SA z Warszawy.
Kapituła Konkursu nie przyznała trzeciego miejsca w grupie tych firm.

W tym roku kapituła oceniała kandydatów nie tylko za osiągnięcia wymierne, takie jak:

  • przygotowanie firmy do działania po akcesji Polski do Unii Europejskiej,
  • nowoczesne systemy zarządzania i wyniki ekonomiczne firmy,
  • szczególna działalność ocenianego i kierowanej przez niego firmy tj. uczestnictwo w publicznym obrocie giełdowym, wysokość eksportu, uzyskane przez firmę nagrody i wyróżnienia,
  • korzystne opinie w środkach masowego przekazu,
  • okres kierowania firmą,
  • kwoty przeznaczone na cele społeczne,

ale także za osiągnięcia niewymierne:

  • działalność społeczną,
  • zaangażowanie w pracę stowarzyszeń i organizacji zawodowych,
  • tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji załogi.

Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie. W Budimeksie pracuje od 1978 r. Od kwietnia 1990 r. był członkiem zarządu Budimeksu SA i dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych, od listopada 1997 r. - przewodniczącym rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Eksportu Budownictwa Komunikacyjnego - Dromex SA. Od kwietnia do listopada 1998 r. był prezesem zarządu Dromeksu SA.
Od października tego samego roku pełni funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Budimeksu SA.
Kierowana przez niego firma w okresie od stycznia do lipca br. zwiększyła zatrudnienie o 521 pracowników (obecnie w Budimeksie pracuje 4 tys. 805 osób), tj. o ponad 12 proc. w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec 2003 roku.
"W chwili obecnej ożywienie w budownictwie jest już faktem, choć wciąż przeczą temu dane GUS, według których po 7 miesiącach br. produkcja budowlano-montażowa była niższa o 6,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego - powiedział prezes Marek Michałowski - Na rynku jest coraz więcej przetargów i to o większych niż w latach poprzednich wartościach. Portfel zamówień Grupy Budimex wynosi już ponad 2,6 mld zł (na koniec 2003 wynosił 1,95 mld zł). Realizujemy i będziemy realizowali coraz więcej kontraktów, ale wzrost wartości przychodów zostanie uwidoczniony w wynikach finansowych Grupy z charakterystycznym dla generalnego wykonawstwa opóźnieniem."
W ubiegłym roku wartość przychodów Grupy Budimex wyniosła blisko 2,15 mld zł, a zysk netto 46,7 mln zł.

Pracodawca Roku w Budownictwie
Autor: brak danych
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej