Rok 2013 z oceną pozytywną, a budownictwo w opałach

2013-01-02 14:18
Budownictwo będzie ofiarą kryzysu
Autor: Monika Czechowska, redaktor Muratorplus.pl

Tak przynajmniej wynika z sondażu przeprowadzonego przez Business Centre Club (BCC) wśród swoich członków. Miniony rok 2012 pozytywnie ocenia prawie 70% przepytanych menedżerów i właścicieli firm z całego kraju, niewiele mniej jest zdania, że rok 2013 nie przyniesie znaczących zmian w kondycji ich firm. Wyjątkiem są, oczywiście, firmy budowlane...

W sondażu BCC reprezentowanych było prawie 43% dużych przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 31% korporacji z załogą powyżej 250 osób, 17% średnich firm (do 49 pracowników) oraz 10% tych najmniejszych, które mają do 9 pracowników. Optymistyczne wyniki są zapewne efektem branż, w których badane firmy działają – prawie 40% z nich zajmuje się działalnością usługową, przemysłowo-produkcyjną 34%, handlową 16%, natomiast budownictwo, które z całą pewnością weszło na drogę spowolnienia, reprezentowało w całej puli 12% firm.

Firmy w dobrej kondycji finansowej

Podsumowując rok 2012, ponad dwie trzecie przedsiębiorcy z BCC ocenia swoją kondycję korzystnie, ponad 20% określiło ją jako przeciętną, po 4% wskazało, że sytuacja jest zła lub bardzo zła.
Jak zatem wyniki firm w roku 2012 przekładają się na ocenę działalności w 2013? Dla 58% firm sondaż wykazał opinie, że ich sytuacja finansowa nie zmieni się. Ponad 18% przedsiębiorców uważa, że rok 2013 przyniesie poprawę kondycji finansowej. Pogorszenia sytuacji oczekuje około 24% firm. Sumując pozytywne prognozy, do których zaliczyć należy utrzymanie obecnej kondycji, wychodzi, że przedsiębiorcy nie ulegają medialnym i eksperckim doniesieniom co do bieżącego roku.

Optymizmu nie zakłóca nawet fakt, że ponad połowa firm spodziewa się w tym roku wzrostu kosztów prowadzenia przez nie działalności, niecałe 30% stawia na taki sam poziom co w roku 2012, pozostali uważają, że nawet koszty zmaleją. Co czwarta firma deklaruje ograniczenia naboru nowych pracowników. Wbrew powszechnym opiniom o masowych zwolnieniach, tylko 13% przedsiębiorców zapowiada redukcję zatrudnienia lub obniżkę wynagrodzeń (5%). Ponad jedna trzecia badanych przedsiębiorców z BCC jest przekonanych, iż ryzyko recesji w najbliższych latach w ogóle Polsce nie grozi. Przed rokiem twierdził tak tylko co czwarty przedsiębiorca, co wskazuje na lepszą ocenę położenia gospodarczego Polski. Tyle samo co rok temu (48%) uważa, że spowolnienie gospodarcze w Polsce może przejść w tym roku w recesję, zaś pozostali zakładają taki scenariusz dopiero w roku 2014.

Budownictwo najbardziej zagrożone

Przedsiębiorcy z BCC wskazują na dwie branże, które szczególnie odczują efekty spowolnienia gospodarczego. Prawie 90% wskazało na budownictwo, drugą jest (według 60% sondowanych) produkcja przemysłowa. Na dalszych pozycjach są jeszcze transport i logistyka (36%), handel (32%), branża turystyczna (26%), usługi (21%), usługi finansowe oraz sektor publiczny (po 15%), przemysł wydobywczy (8%), branża spożywcza (7%) i energetyka (niecałe 3%).

Do czynników zagrażających w roku 2013 i firmom, jak i całej polskiej gospodarce w przyszłym roku, przedsiębiorcy zaliczyli przede wszystkim słabnący popyt wewnętrzny (prawie 30%), spadek inwestycji publicznych (18%), problemy z utrzymaniem płynności finansowej (16%), a także presję konkurencyjną na ceny i marże zysku (13%). Na liścdie znalazły się również wysokie oprocentowanie i wymagania zabezpieczające ze strony banków, biurokracja, złe prawo, niekompetencję administracji publicznej i drożejące surowce.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej