Relacja z konferencji...

2009-12-15 16:16

“Prawo zabudowy i jego wpływ na przyspieszenie procesu inwestycyjnego" zorganizowanej przez firmę SC Consulting, w dniu 9 grudnia 2009 r. w hotelu Intercontinental w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Przedstawiciele jednostek Skarbu Państwa i praktycy z branż: nieruchomości, energetyki, telekomunikacji odpowiedzialni za inwestycje gruntowe. Przez cały dzień uczestnicy dyskutowali o perspektywach i wpływie projektowanego Prawa zabudowy na rozwój poszczególnych inwestycji.

Konferencję uroczyście otworzył Pan Minister Olgierd Dziekoński z Ministerstwa Infrastruktury, które objęło Konferencję Patronatem Honorowym. Wydarzenie moderował natomiast Pana Jacek Kolibski, Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości.
Poszczególni Prelegenci szeroko omówili kwestie dotyczące możliwości wprowadzenia Prawa zabudowy do polskiego systemu prawnego. Profesor Zbigniew Radwański, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości omówił wyczerpująco projekt ustawy: w tym zakres, obowiązywanie i rozporządzanie prawem zabudowy. Od początku Konferencji, niezwykle często poruszany był temat zasadności funkcjonowania w Polsce użytkowania wieczystego oraz zależności pomiędzy nim a projektowanym prawem zabudowy. Adam Polanowski, Prezes Zarządu Polanowscy Nieruchomości odniósł się w swej prezentacji do długookresowych dzierżaw gruntu w praktyce zagranicznej.

Kolejne sesje – w tym wystąpienie Joanny Wojnarowskiej, Partnera w Kancelarii Prawnej Baker&McKenzie, Gruszczyńscy i Wspólnicy traktowały o wymiernych korzyściach i zagrożeniach dla potencjalnych inwestorów oraz o nowym podejściu do pojęcia nieruchomości. To ostatnie zagadnie omówił Pan dr Mirosław Gdesz, Sędzia Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego i Specjalista z zakresu publicznego prawa nieruchomości w swej prezentacji – „Działka 3D jako przedmiot odrębnej własności. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również doskonała prezentacja Piotra Sicińskiego, Notariusza oraz Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Warszawie na temat ujawniania Prawa zabudowy w księdze wieczystej. Konferencja dała szansę wypracowania merytorycznych wniosków w sprawie potencjału wykorzystania prawa zabudowy w Polskiej rzeczywistości. Poza tym stworzyła możliwość do wyrażenia opinii, sugestii oraz wątpliwości Przedstawicieli równych gałęzi gospodarczych względem ostatecznego kształtu ustawy prawo zabudowy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej