Rekordowe miliardy na drogowe inwestycje

2010-08-05 11:45
Ruch na A2
Autor: Autostrada Wielkopolska SA Ruch na A2

Prawie 45 mld zł to kwota, jaką Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła w ciągu ostatnich dwóch i pół roku na inwestycje na sieci dróg krajowych. Nigdy wcześniej nie było tak dużych publicznych nakładów na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.

Tak duży wkład finansowy zdecydował, że mimo ogólnej złej sytuacji ekonomicznej na rynku – szczególnie w pierwszej połowie 2009 r. - wiele polskich przedsiębiorstw budowlanych poprawiło swoją kondycję finansową. Publiczne wydatki na rozwój dróg stały się infrastrukturalnym antidotum na kryzys finansowy. Prawie 45 mld zł (razem z dwoma projektami realizowanymi w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego na autostradzie A1 i A2), które GDDKiA zainwestowała w ostatnich 30 miesiącach przekłada się bezpośrednio lub pośrednio na ok. 100 tys. stałych miejsc pracy – wśród wykonawców, podwykonawców i producentów materiałów. Wysokie wskaźniki nakładów na rozwój infrastruktury zostaną utrzymane również w najbliższych latach.

W ciągu ostatnich 30 miesięcy GDDKiA podpisała umowy na budowę ponad 1,6 tys. km nowych dróg – autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast. Na podstawie podpisanych umów powstanie ponad 700 km autostrad, ponad 900 km dróg ekspresowych oraz 20 obwodnic. Obecnie w budowie jest ponad 500 km autostrad, ponad 340 km tras ekspresowych, 135 km obwodnic, a na ponad 75 km dróg krajowych realizowane są wzmocnienia lub przebudowy.

W tym samym okresie GDDKiA oddała do użytku ponad 935 km nowych dróg, w tym 180 km autostrad, 315 km dróg ekspresowych i 90 km obwodnic. Znacznie poprawiła się również jakość istniejącej sieci drogowej, która obecnie w 60 proc. jest w stanie dobrym lub bardzo dobrym i nie wymaga żadnych zabiegów modernizacyjnych. Przez ostatnie kilka lat w Polsce przybyło 4 tys. km dróg dobrej jakości. Nowo powstałe drogi oraz odcinki wyremontowane utrzymywane są obecnie według nowego katalogu utrzymania dróg, zaś odpowiednia wysokość nakładów na remonty, przebudowy i utrzymanie istniejącej sieci zagwarantować ma stałą tendencję spadku liczby zabitych na drogach krajowych i wzrost liczby kilometrów dróg w stanie dobrym.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej