Rekordowa dotacja dla branży budowlanej

2007-05-22 18:55

Europejskie konsorcjum ManuBuild, reprezentujące 11 krajów, uzyskało 50 milionów euro, na 4-letni program naukowy, ukierunkowany na wspieranie budownictwa mieszkalnego. Jest to największa kwota kiedykolwiek przeznaczona na program europejski związany z przemysłem.

Jego głównym celem jest wprowadzenie znaczącego przejścia z obecnych metod wznoszenia budynków do ery nieograniczonego sposobu projektowania z ultrawydajnym przemysłem i konstrukcjami uprzemysłowionymi.
Stanowiące trzon projektu ManuBuild, wiodące w Europie firmy budowlane, producenci oraz ośrodki akademickie będą dostarczać pomysły oraz użyteczne projekty dla budownictwa mieszkalnego poprzez wysokowydajny proces redukujący zbędnie marnotrawioną robociznę, czas i materiały.

Inicjatywa ta jest wspierana przez Europejską Sieć Firm Budowlanych dla Badań i Rozwoju (European Network of Construction Companies for Research and Development ENCORD) i włączona jest z w program badań Europejskiej Platformy Technologii Budowlanych (European Construction Technology Platform ECTP).
- ManuBuild sygnalizuje konieczność wprowadzenia pewnych kluczowych zmian w przemyśle, łącznie z unowocześnianiem metod budowy oraz poprawienie bezpieczeństwa, wytrzymałości i redukcji zbędnego marnotrawstwa - powiedział David  Martin przewodniczący ManuBuild. - Naszą wizją jest stworzenie, na etapie projektowania, budynków i schematów odnowy miasta, bezpiecznych i "przyjaznych", przyczyniających się, dzięki podnoszeniu jakości miejskiego, do tworzenia stałych wspólnot. Elementy te mają udział w tworzeniu utrzymującej się wspólnoty poprzez rozwój środowiska miejskiego. Stworzymy "mocne" procedury, mające na celu osiągnięcie większej integracji i własności wspólnoty poprzez pomoc w określeniu kształtu schematów odnowy - tłumaczy David Martin.
ManuBuild realizuje projekty demonstracyjne w Europie, m.in. dwa duże budynki mieszkalne w Hiszpanii, niskie apartamentowce w Szwecji, rezydencje oraz budynki opieki zdrowotnej i szkolnictwa w Wielkiej Brytanii.
Przewodniczący konsorcjum konkluduje: "Powinniśmy produkować wysokiej jakości ogólnodostępne domy, odzwierciedlające zmiany demograficzne, szczególnie w odniesieniu do mniej licznych rodzin, systemy inteligentnego wsparcia dla starszych i niedołężnych osób oraz zwiększać wymagania dla większej gęstości zaludnienia. Te nowe domy muszą być zrównoważone, skuteczne ekologicznie i wyprodukowane w czystym i bezpiecznym środowisku, gdzie w procesie budowania może być zastosowana o wiele większa kontrola".
Program ManuBuild został formalnie rozpoczęty pod koniec 2005 roku po okresie konsultacji z przemysłem budowlanym. Jest to projekt otwarty na opinie wszystkich uczestników budownictwa mieszkaniowego: projektantów, wykonawców oraz użytkowników.

ENCORD - Europejska Sieć Firm Budowlanych dla Badań i Rozwoju jest Europejskim forum dla badań dominującego przemysłu, rozwoju i innowacji w sektorze budowlanym.

ECTP - Europejska Platforma Technologii Budowlanej jest skierowana na wzrost sektora do wyższego poziomu zastosowania i konkurencyjności. Strategie badań i innowacji będą rozwijane tak, aby osiągnąć te cele ujmujące w szerokim zakresie umiejętności kierownicze, doświadczenie i zdolności drzemiące (dostępne) w przemyśle budowlanym. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej