PZFD ma już 10 lat

2012-10-24 17:22
Duński deweloper inwestuje w Warszawie
Autor: Media Forum sp. z o.o. Duński deweloper inwestuje w Warszawie

Sypią się w tym roku jubileusze. Niedawno swoje 20-lecie obchodzili pracodawcy budownictwa, 10-lecie izba inżynierów i jak się okazuje 10 rok działalności stuknął również Polskiemu Związkowi Firm Deweloperskich (PZFD)...

Polski Związek Firm Deweloperskich zrzesza dzisiaj ponad stu deweloperów w Polsce. A wszystko zaczęło się od VAT! Dziesięć lat temu, wraz z wejściem do UE podatek VAT od budowy mieszkań miał wzrosnąć z 7 do 22%. Wówczas zawiązała się koalicja kilkudziesięciu dużych deweloperów, która podjęła skuteczną akcję ostrzegającą, że 1 maja 2004 wzrosną ceny mieszkań i domów i to spowoduje dla budownictwa zgubne skutki (rynek był wtedy w trudnej sytuacji i to by go zdruzgotało na wiele lat). Deweloperom udało się o tym przekonać ówczesny rząd oraz inne ośrodki decyzyjne i chociaż zamknięty już został rozdział negocjacyjny w tej dziedzinie, został on ponownie otwarty. Wynegocjowano wtedy okres przejściowy obniżonego VAT.

Potem okazało się, że takich wspólnych spraw - łączących duże, średnie i małe firmy deweloperskie (wówczas w większości mieszkaniowe) jest więcej i tak powstał PZFD.
Warto jeszcze dodać, że w pięć lat od powstania polscy deweloperzy zdobyli na arenie międzynarodowej opinię bardzo dobrych menedżerów, co zaowocowało wyborem ówczesnego prezesa PZFD Jarosława Szanajcy na szefa Europejskiej Unii Deweloperów i Nieruchomości (U.E.P.C.).

10-lecie PZFD
Autor: PZFD Prezesi PZFD - z lewej Jarosław Szanajca (obecnie prezes honorowy) i Zbigniew Okoński, prezes urzędujący - wspólnie przy jubileuszowym torcie.

Obecną misją PZFD jest działanie na rzecz rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego i upowszechnianie prawa każdej rodziny do własnego mieszkania. Związek stara się również budować partnerskie relacje deweloperów z rynkiem, m.in. ze swoimi klientami oraz firmami budowlanymi. PZFD jest m.in. autorem zasad Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Klient - Deweloper, niedawno podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa.

Zaś cele PZFD wyznaczyła sobie następujące:
- kształtowanie partnerskich relacji deweloperów z otoczeniem, zwłaszcza z nabywcami mieszkań,
- współpraca w zakresie tworzenia przepisów prawa gospodarczego i administracyjnego,
- likwidacja barier utrudniających rozwój rynku mieszkaniowego,
- ograniczenie biurokracji w procesie powstawania inwestycji mieszkaniowych,
- propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości
- deweloperzy, urzędnicy, architekci, wykonawcy i w efekcie końcowym nabywcy mieszkań - będą wspólnie i ze wzajemnym zrozumieniem kształtować ten rynek.
Cele szczytne i wraz z gratulacjami na 10-lecie, należy życzyć PZFD – powodzenia!

- Jubileusz PZFD to okazja do przedstawienia doniosłej roli organizacji w tworzeniu polskiego rynku mieszkaniowego oraz roli, jaką odegrali deweloperzy na przestrzeni ostatnich lat, zaprezentowanie dynamiki rozwoju tego rynku, a także pozytywnych przemian, jakimi są chociażby interesujące architektonicznie, przyjazne mieszkańcom i środowisku inwestycje deweloperskie prezentowane i nagradzane choćby w zainicjowanym przez związek nowym konkursie na Najlepszy Projekt Rynek Deweloperski – podkreślił podczas jubileuszu Zbigniew Wojciech Okoński, prezes PZFD.

Zobacz inwestycje, które okazały się najlepsze w konkursie na najlepszy projekt deweloperski >>

Trzeba jeszcze dla porządku dodać, że jubileuszowe uroczystości Polskiego Związku Firm Deweloperskich odbyły się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, z udziałem znamienitych gości, m.in. Jana Krzysztofa Bieleckiego, byłego premiera, a obecnie przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów; Piotra Stycznia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich; posła Andrzeja Halickiego, Kazimierza Kirejczyka, prezesa firmy REAS oraz prezesów najważniejszych instytucji finansowych oraz firm deweloperskich.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej