Przyszłość polskich lotnisk

2008-05-29 17:12

"Musimy wykorzystać szansę cywilizacyjną, jaką jest niezwykle dynamiczny rozwój transportu lotniczego w Polsce" - powiedział Tadeusz Jarmuziewicz , sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, otwierając 27 maja br. w Warszawie konferencję "Przyszłość polskich lotnisk. Prawne i finansowe aspekty rozwoju portów lotniczych".

Minister Tadeusz Jarmuziewicz wygłosił także referat "Założenia polityki rządu związane z rozwojem sieci lotnisk", w którym przedstawił kierunkowe prace resortu, dotyczące aktualnej sytuacji i przyszłości lotnictwa cywilnego w naszym kraju. Scharakteryzował zjawiska, występujące w polskim transporcie lotniczym. Wskazał, że wzrostowi ruchu lotniczego o 30% rocznie towarzyszy zbyt niski poziom przewozów cargo. Poinformował o koncepcjach prywatyzacji PLL "LOT" i pracach resortu związanych z przygotowaniem oceny funkcjonowania Centralnego Portu Lotniczego. Podkreślił, że ważnym obecnie problemem jest wzrost standardu obsługi pasażerów w portach lotniczych. Wszystkie polskie porty lotnicze są słabo skomunikowane z aglomeracjami (jedna droga, brak linii kolejowej). Wobec gwałtownego wzrostu liczby obsługiwanych pasażerów dostępność lotnisk staje się coraz mniejsza. Należy jak najszybciej zapewnić rozwój sieci komunikacyjnych wokół lotnisk, to nakaz bezpieczeństwa i warunek przepustowości.

Po swoim wystąpieniu minister Jarmuziewicz odpowiadał na pytania uczestników konferencji, dotyczące m.in. wpływu uwarunkowań środowiskowych na przebieg procesu inwestycyjnego. "Jesteśmy w Unii Europejskiej i projekt środowiskowy jest tak samo ważny jak budowlany" - podkreślił. Poinformował zebranych, że będzie reprezentował stronę rządową w sejmowej debacie nad projektem nowelizacji Prawa lotniczego i będzie brał pod uwagę wnioski środowiska lotniczego dotyczące tej ustawy.

Projekt nowelizacji Prawa lotniczego, przyjętego przez Radę Ministrów oraz innych regulacji ustawowych dotyczących lotnisk przedstawiła szczegółowo Wanda Dzienkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Omówiła także projektowane zmiany w ustawie o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, które umożliwiają zakładanie lotnisk cywilnych na części lotnisk wojskowych.

Odbywająca się w dniach 27-28 maja br. konferencja zorganizowana przez MGG Conferences Sp. z o.o. miała na celu omówienie barier w rozwoju lotnictwa cywilnego, zmian w Prawie lotniczym, przedstawienie nowych możliwości finansowania infrastruktury i usług lotniskowych oraz rozbudowy i planowania nowych lotnisk.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za rozwój transportu lotniczego, rozwój regionalny i pozyskanie funduszy unijnych, reprezentanci zarządów portów lotniczych, samorządów, a także firm zainteresowanych inwestowaniem w infrastrukturę lotniskową i okołolotniskową. Przybyli także przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń branżowych związanych z lotnictwem cywilnym.

Przypominamy, że 12 maja br. został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze, który stanowi kompleksową propozycję nowych rozwiązań prawnych wynikających z doświadczeń stosowania istniejących przepisów krajowych i europejskich, służących skutecznej realizacji polityki lotniczej oraz realizujących kierunkowo postulaty środowiska lotniczego.
Projekt zawiera regulacje prawne służące:
- podniesieniu bezpieczeństwa lotniczego i ochrony lotnictwa cywilnego oraz nadzoru lotniczego,
- modernizacji i rozbudowie infrastruktury lotniskowej oraz nawigacyjnej, a także usprawnieniu procesu zarządzania lotniskami,
- rozwojowi rynku lotniczego i prowadzeniu działalności lotniczej, konkurencji oraz uwzględnianiu praw pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych,
- dostosowaniu niektórych regulacji Prawa lotniczego do prawa UE.
Ponadto projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze wprowadza także mechanizmy prawne służące realizacji przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 maja 2007 roku "Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych".

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej