Przeprawa promowa do lamusa

2009-03-22 14:21
Most na rzece Odrze
Autor: brak danych

Ruszył przetarg na budowę mostu na Odrze, ogłoszony przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Czas zgłaszania się do przetargu mija w połowie kwietnia 2009 roku.

„Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323” to jedno z zadań Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, który realizuje założenia wprowadzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego koncepcji „zielonego światła” (dla budowy dróg i mostów na Dolnym Śląsku). Zadanie to dotyczy modernizacji dróg Zagłębia Miedziowego. Most w Ciechanowie, przez Gorę i Leszno połączy nasze województwo dolnośląskie z Wielkopolską.

Inwestycja, w ramach której powstanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 323 wraz z mostem na Odrze, zlokalizowana jest w powiatach lubińskim i górowskim, gminie Rudna (m. Radoszyce) i gminie Jemielno (m. Ciechanów), między Radoszycami a Ciechanowem, w istniejącym ciągu drogi wojewódzkiej 323 w km 38+648, jako jej nowy przebieg między Lesznem-Górą a Studzionkami.

Obecnie w miejscu przejścia przez Odrę funkcjonuje przeprawa promowa. Na ponad 40-kilometrowym odcinku Odry, oddzielającej położone po jej lewej stronie powiaty: Głogów, Polkowice, Lubin od prawobrzeżnych: Góry i Wołowa brak jest przepraw mostowych.
Mosty w Głogowie (DK 12) i w Ścinawie (DK 36) prowadzą ruch kołowy przez środek obu miast. Mosty te nie są dostosowane do ruchu pojazdów ciężkich. Powiat górowski – w części północno-zachodniej jest oddzielony Odrą od reszty województwa dolnośląskiego. Natomiast funkcjonowanie przepraw promowych jest uzależnione od poziomu wód Odry i pory roku. Promy mogą zabrać od 3 do 4 pojazdów osobowych i kursują stosunkowo rzadko – dwa razy na godzinę tam i z powrotem – stąd niewielka przepustowość przepraw promowych, które w zasadzie wykorzystywane są tylko i wyłącznie w ruchu lokalnym. Rosnący ruch towarowy od terenów rolniczych Wielkopolski do obszaru Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego potrzebuje nowego połączenia, odpowiadającego wyższym wymaganiom w zakresie nośności i odpowiedniej przepustowości. Droga na tym odcinku ma więc kluczowe znaczenie dla obsługi ruchu w tym regionie.

Most na rzece Odrze
Autor: DSDIK

Według przeprowadzonych analiz zakłada się, że most na Odrze przejmie ok. 25-35% ruchu z najbliższych przepraw mostowych w Głogowie i Ścinawie. Ponadto, na przebiegającym przez teren Dolnego Śląska projektowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 323 przewidziano w ramach tej inwestycji budowę dwóch skrzyżowań skanalizowanych oraz skrzyżowania typu „,małe rondo”:
- z drogą gminną Chobienia - Chełm po stronie Radoszyc (umożliwi połączenie sieci dróg lokalnych z projektowaną trasą),
- z drogą łącznikową po stronie Ciechanowa (połączenie z istniejącą DW nr 323),
-"małe rondo", łącznik z istniejącą drogą wojewódzką nr 323, zapewni bezpieczne włączenie projektowanej trasy w istniejący ciąg komunikacyjny.

Po wybudowaniu mostu zostanie wprowadzona nowa jakość połączeń Góra - Lubin/Głogów. W związku z tym, tak liczna sieć dróg wojewódzkich będzie zbędna. Wymusza to powstanie nowego układu funkcjonalno-przestrzennego połączeń komunikacyjnych w tym rejonie. Środki w WPI przeznaczone na inwestycje związane z powstaniem nowego układu funkcjonalno-przestrzennego połączeń komunikacyjnych w tym rejonie to 100 000 000 zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej