Przejąć kontrolę nad kryzysem

2009-03-09 16:23

Wstrzymywanie wcześniej planowanych inwestycji, trudności w uzyskiwaniu kredytów zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i indywidualnych klientów banków, potwierdzają rosnący niepokój w gospodarce finansowej kraju. Skutki dekoniunktury na innych rynkach świata docierają już do Polski. Notujemy coraz znaczniejsze osłabienie tendencji wzrostowych w większości obszarów gospodarki. Dlatego władza przygotowała "Rządowy Plan Stabilności i Rozwoju".

Doświadczenia z poprzedniej recesji w budownictwie i badania statystyczne wskazują, że kryzys w budownictwie zaczyna się później, niż w innych dziedzinach gospodarki i trwa dłużej. Do debaty na temat sytuacji budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa zaprosił także przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury. Poniżej kilka tez z pakietu antykryzysowego stworzonego przez ten resort.  

Od trzeciego kwartału 2008 roku przedsiębiorstwa budowlane sygnalizowały pogorszenie koniunktury, a w listopadzie 2008 – wszystkie wskaźniki charakteryzujące koniunkturę wyraźnie się obniżyły. Obecnie, co czwarta firma budowlana nie przynosi zysku. Zatory płatnicze, trudności z pozyskiwaniem kredytów oraz wysokie podatki są istotną barierą dla przedsiębiorstw budowlanych. Firmy realizują mniej zadań, na rynku pojawiają się powracający z emigracji zarobkowej. Ceny produkcji, jak i samych materiałów budowlanych maleją. Podczas gdy w mieszkaniówce już coraz wyraźniej widać skutki kryzysu, to w budownictwie infrastrukturalnym i niektórych rodzajach budownictwa niemieszkaniowego osłabienie tempa wzrostu robót wynika raczej z przyczyn organizacyjnych i systemowych (np. nie zabezpieczenie wykupu terenu, zawiła procedura zamówień publicznych, i jak prawo – geodezyjne i kartograficzne, ochrony środowiska, budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Reasumując: realizacja zadań wymaga intensyfikacji robót budowlanych.

W związku z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych zarówno Rząd, jak i Narodowy Bank Polski, powzięły działania służące wzmocnieniu stabilności gospodarki Polski. Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Fundusz będzie mógł zaciągać pożyczki z budżetu państwa). W Sejmie jest również projekt ustawy o udzieleniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

Ważnym elementem zmian służącym wzmocnieniu popytu inwestycyjnego jest przyspieszenie realizacji inwestycji współfinansowanych z Funduszy Unijnych, m.in. poprzez zwiększenie elastyczności przepisów prawa dotyczących realizacji inwestycji. Kluczowe dla ułatwienia dostępu do kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom będzie wprowadzanie pakietu wzmocnienia systemu poręczeń kredytowych poprzez połączenie Funduszu Poręczeń Unijnych, Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Krajowej Grupy Poręczeniowej. Pakiet przewiduje również podniesienie kapitału Banku Gospodarstwa Krajowego, jako podmiotu wspierającego proces obsługi poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa.

Dla przyspieszenia inwestycji realizowanych za pośrednictwem instytucji publicznych oraz finansowanych poprzez fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w 2009 roku, istotnym jest zwiększenie planowanej kwoty wyznaczonej na cel wydatków kwalifikowanych, certyfikowanych przez Komisję Europejską. Z wysiłkami na rzecz przyspieszenia wydatków strukturalnych współgra także pakiet działań antykryzysowych, deklarowanych po stronie KE, który wprowadza możliwość rozliczania kosztów ogólnych w programach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie ryczałtu, jak to ma miejsce dotychczas w programach Europejskiego Funduszu Społecznego – co powinno przyczynić się do szybszego wydatkowania środków europejskich.

Pakiet antykryzysowy przewiduje również rozszerzenie skali możliwych zaliczek dla beneficjentów projektów nawet do 100% wartości projektu. Ważnym elementem jest wprowadzenie wyższej ulgi inwestycyjnej dla nowo zakładanych firm. Firma rozpoczynająca swoją działalność będzie mogła wpisać w swoje koszty wszystkie wydatki ponoszone na inwestycje do wysokości 100 tys. euro w latach 2009-2010 (dotychczas było to 50 tys. zł za jeden rok). Ten element wsparcia jest skierowany szczególnie na podmioty, które mogą odczuć najbardziej spowolnienie gospodarcze i jest elementem, który można wdrożyć natychmiast.

Wprowadzony zostanie system ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność innowacyjną i rozwojową. Obecnie jest to możliwe poprzez amortyzację 12-miesięczną , albo poprzez jednorazowy odpis, ale dopiero po ukończeniu tych prac. Wstrzymanie rozliczania kosztów do czasu ich zakończenia było bardzo niekorzystne, szczególnie w przypadku wieloletnich prac badawczych. Wówczas podatnik, do czasu zakończenie procesu, nie rozpoznaje dla celów podatkowych faktycznie poniesionych kosztów na rozwój produktów, procesów czy projektów. Z tego względu, umożliwienie przedsiębiorcom pełnego i bieżącego rozliczania ponoszonych kosztów, już w trakcie trwania tych prac może przyczynić się do istotnego wsparcia prorozwojowego.

Pod kierunkiem Ministra Finansów Rząd powołał specjalny zespół analizujący sytuację i zachodzące procesy, przedstawiając rekomendacje Radzie Ministrów. Zadaniem zespołu będzie także stały kontakt ze środowiskami społecznymi, biznesowymi i bankowymi w celu wymiany informacji i poszukiwania wspólnych propozycji wspomagających gospodarkę.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej