Program Czyste Powietrze 2023 z dofinansowaniem ponad 100 tys. zł

2022-10-27 16:59

W programie Czyste Powietrze 2023 zapowiadają się duże zmiany. Dofinansowanie na termomodernizację domu ma wynieść ponad 100 tys. zł. Co ważne, po raz pierwszy od startu programu Czystego Powietrza, zwaloryzowany zostanie koszt przeprowadzenia termomodernizacji. Przyjmowanie wniosków do nowej wersji Czystego Powietrza ma ruszyć na początku 2023.

Spis treści

 1. Jakie zmiany w programie Czyste Powietrze 2023?
 2. Ponad 100 tys. dofinansowania w Czystym Powietrzu 2023
 3. Dla kogo Czyste Powietrze 2022
 4. Czyste Powietrze 2022 - III poziomy dofinansowania
 5. Na co dofinansowanie z Czystego Powietrza?
 6. Czyste Powietrze - jak złożyć wniosek i zdobyć dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze ruszył po raz pierwszy we wrześniu 2018. Jego celem jest walka z największymi trucicielami powietrza jakimi są przestarzałe kotły na paliwa stałe wykorzystywane do ogrzewania. Program ma być realizowany do 2029 roku. Na Czyste Powietrze rząd zamierza przeznaczyć w ciągu 10 lat 103 mld zł.

Jakie zmiany w programie Czyste Powietrze 2023?

Jest zapowiedź aktualizacji programu Czyste Powietrze. Ogłosił ją Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, także pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze. Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze będą dotyczyć:

 • wysokości progów dochodowych,
 • skali dofinansowania o jaką można się ubiegać,
 • 100% dopłaty dla osób najbardziej potrzebujących,
 • waloryzacji kosztów przeprowadzenia termomodernizacji.
 • powołanie gminnego doradcy energetycznego, który przeprowadzi krok po kroku przez cały proces.

Szczegóły zmian i terminy w jakim zaczną obowiązywać mamy poznać w grudniu 2022. Nowa wersja programu Czyste Powietrze ruszy na początku 2023 roku.

Ponad 100 tys. dofinansowania w Czystym Powietrzu 2023

Wiceprezes NFOŚiGW pytany przez PAP, o ile wzrosną dotacje w programie Czyste Powietrze wskazał, że szczegóły nowej odsłony programu zostaną ogłoszone w grudniu br. Zaznaczył też, że "jeżeli to będzie tzw. głęboka termomodernizacja (...), polegająca nie tylko na wymianie okien i drzwi, ale także na dociepleniu ścian, dachu, stropodachu (...), będzie można uzyskać nawet ponad 100 tys. zł". Dodał, że koszty będą kwalifikowane do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Zmiany w Czystym Powietrzu mają niejako reanimować program, bo przynosi mizerne efekty. Raport NIK wskazał, że jak dotąd z pierwotnych założeń na dekadę zrealizowano niewiele. Program przyczynił się do poprawy efektywności energetycznej w zaledwie 2,4% budynków. Jeśli chodzi o wymianę kotłów, postęp po trzech latach programu NIK oszacował na 2,2%. Jedynie instalacja nowych niskoemisyjnych źródeł ciepła w nowych domach wygląda zadowalająco - tu postęp wynosi 21,8%.

Poniżej przedstawiamy obecnie obowiązujące warunki programu Czyste Powietrze

Dla kogo Czyste Powietrze 2022

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Czyste Powietrze 2022 - III poziomy dofinansowania

I Podstawowy poziom dofinansowania, dla tych których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł.

Maksymalna kwota dotacji opcja I:

 • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Maksymalna kwota dotacji opcja II:

 • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Maksymalna kwota dotacji opcja III:

 • 10 000 zł

II Podwyższony poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dotacji opcja I:

 • 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Kwota maksymalnej dotacji z prefinansowaniem:

 • 42 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 47 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Maksymalna kwota dotacji opcja II:

 • 15 000 zł,
 • 25 000 zł dla dotacji z prefinansowaniem

III Najwyższy poziom dofinansowania

Najwyższy poziom dofinansowania przeznaczony jest dla beneficjentów z przeciętnym miesięcznym dochodem na jednego członka gospodarstwa domowego, nieprzekraczającym :

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Maksymalna kwota dotacji opcja I:

 • 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Kwota maksymalnej dotacji z prefinansowaniem:

 • 70 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • 79 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Maksymalna kwota dotacji opcja II:

 • 30 000 zł,
 • 40 000 zł dla dotacji z prefinansowaniem.

Na co dofinansowanie z Czystego Powietrza?

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych
Autor: gov.pl Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych Link: powiększ tabelę

Czyste Powietrze - jak złożyć wniosek i zdobyć dofinansowanie?

Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW), który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub w serwisie gov.pl.

Jak złożyć wniosek przez internet lub w urzędzie?

Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej wersji wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

 1. Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
 2. Złożenie wniosku w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu GWD z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku podpisu, możliwe jest wydrukowanie formularza wniosku, ręczne podpisani i przesłanie go pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.
 3. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Złożenie wniosku pośrednictwem banku

 1. W oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze, składa się wniosek wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
 2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, bank złoży w naszym imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
 3. Bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
 4. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) należy zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
 5. Wfośigw wypłaca dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej