Problemy rzeczoznawstwa budowlanego, czyli X konferencja naukowo-techniczna

2007-10-24 18:52

Konferencja ma charakter warsztatu pracy rzeczoznawcy budowlanego i jest elementem doskonalenia zawodowego oraz przygotowania kandydatów do uzyskania tytułu rzeczoznawcy. Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego dokształcenia zawodowego.

Konferencja jest organizowana przez Instytut Techniki Budowlanej i dwie największe branżowe organizacje zawodowe - Polską Izbę Inżynierów Budownictwa i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
Jej celem jest przedstawienie środowisku rzeczoznawców budowlanych aktualnych zagadnień organizacyjno-formalnych i technicznych dotyczących ich działalności. Będzie zorganizowana w formule szkoleniowej. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu specjapstycznego dokształcenia zawodowego. 

Planowana tematyka referatów w podziale na:

problemy organizacyjno-formalne

- Kwapfikacje rzeczoznawcy i warunki uzyskania uprawnień
- Problemy z wykonywaniem obowiązków przez rzeczoznawców
- Rzeczoznawcy w świetle projektu ustawy Prawo budowlane
- Rzeczoznawca a kontrola techniczna procesu budowlanego
- Współpraca rzeczoznawców z nadzorem budowlanym

zagadnienia techniczne

- System zbierania informacji o katastrofach budowlanych
- Awarie budowlane wywołane przez huragany
- Problemy techniczne w budowie autostrad
- Problemy techniczne w budowie metra
- Doświadczenia z budowy stadionów
- Wnioski z konferencji "Awarie Budowlane 2007"
- Informacja o stanie prac nad Eurokodami

Konferencja odbędzie się dopiero 22-24 kwietnia 2008 r. (w Warszawie-Miedzeszynie), ale udział w niej, ze względu na zainteresowanie i ograniczoną pczbę miejsc - warto zaplanować wcześniej.

 

Kontakt do organizatorów

Korespondencję związaną z konferencją należy kierować do Sekretariatu Organizacyjnego pod adres:
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Współpracy z Gospodarką i Zagranicą
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. 0-22/ 57-96-279, fax 0-22/ 57-96-479, e-mail: e.kowalczyk@itb.pl
Więcej informacji >>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej