Prawo do emisji CO2 kosztowne dla cementowni

2007-04-12 13:27
Z kominami w tle
Autor: www.ziolek.pl

Polskie cementownie mogą uchodzić za najnowocześniejsze w Europie, o czym świadczy redukcja o 25 proc. uwalnianego w trakcie produkcji cementu CO2. Tym niemniej Komisja Europejska postanowiła ograniczyć liczbę zezwoleń na emisję tego gazu w latach 2008-2012. Ekolodzy się cieszą, zdaniem przedstawicieli branży wapienniczej i cementowej to wyrok na ich sektor. 30 marca 2007 roku do rządu wpłynęło memorandum.

Pismo sprzeciwia się postanowieniom Komisji Europejskiej i wzywa polski rząd do podjęcia działań, dzięki którym decyzję będzie można uchylić. Komisji zarzuca się, że nie uwzględnia prawa Polski do rozwoju - mimo że kraj bez problemu spełnił warunki, wynikające z protokołu z Kioto. Protokół wszedł w życie 16 lutego 2005 roku i zobowiązuje kraje uprzemysłowione do redukcji emisji gazów cieplarnianych średnio o 5 proc. w stosunku do poziomu z lat dziewięćdziesiątych XX wieku (do dzisiaj nie ratyfikowały go tylko Stany Zjednoczone - przyp. red.). - Za bazowy rok dla swoich wyliczeń komisja uznała rok 2005, który dla polskiej gospodarki nie był reprezentatywny. Bo wtedy dopiero się ona rozpędzała - uważa Andrzej Werkowski, przewodniczący Forum Branżowych Organizacji Gospodarczych. - Wystarczy zwrócić uwagę, że już w 2005 roku w Polsce produkowano prawie 310 kg cementu na jednego mieszkańca, podczas gdy dziś średnia w krajach starej Unii Europejskiej wynosi 510 kg - dodaje Leonard Palka ze Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Za niesprawiedliwą decyzję komisji uważa Business Centre Club: - Komisja nie uwzględniła aktualnych prognoz ekonomicznych, przygotowanych w lutym 2007 roku przez Dyrekcję Generalną KE ds. Gospodarczych i Finansowych (źródło: Finanse - Wirtualna Polska, 6.04.2007).

Rok 2006, który W Polsce był okresem ewidentnego wzrostu w budownictwie, przyniósł ze sobą 13-procentowy wzrost produkcji wapna. Jak się szacuje, w 2007 roku jego produkcja może wzrosnąć o kolejne 27 proc. O skokowym wzroście zapotrzebowania na cement mówią przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Cementu. W 2006 roku wyniósł on 21 proc., w roku bieżącym (2007 - przyp. red.) jego wartość będzie zbliżona. Przedsiębiorstwa stawiają przy tym nie tylko na wzrost zdolności produkcyjnych, ale i jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska. Sektor wapienniczy przyczynia się do emisji zaledwie 1 proc. CO2 w skali kraju. W przypadku cementu od 1988 roku zredukowano emisję gazu o 25 proc. w przeliczeniu na jedną tonę.

Prognozy dotyczące deficytu cementu na rynku

Wykres 1
Autor: Stowarzyszenie Producentów Cementu

1) Alokacja dotyczy ilości CO2 (w milionach ton) potrzebnej do wyprodukowania określonej ilości cementu.
2) By wypełnić dezycję KE, Polska musiałaby zredukować emisję CO2 o 6 proc. w stosunku do roku bazowego.
3) Zużycie cementu w 2006 roku wyniosło ponad 14,5 mln ton.

Obecnie moce produkcyjne polskich cementowni sięgają 19-20 mln ton rocznie, do 2012 roku - zgodnie z narodowym planem rozwoju - mają wzrosnąć o 6 mln ton. Polska zabiegała o prawo do emisji 284 mln ton CO2 rocznie. Komisja Europejska obcięła postulowany poziom o blisko 30 proc. Jeśli teraz cementownie zostaną zmuszone do kupowania uprawnień do emisji CO2 na wolnym rynku, ceny - zarówno cementu, jak i innych materiałów budowlanych - pójdą w górę. Zdaniem Leonarda Palki tona cementu może kosztować nawet o 60-130 zł więcej. To informacja mało optymistyczna dla inwestorów, bowiem ceny materiałów budowlanych i tak rosną. Według wyliczeń firmy badawczej ASM w czwartym kwartale 2006 roku cement portlandzki zdrożał o 2,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dla poszczególnych materiałów wzrost kształtuje się w granicach od 0,5 do 19,7 proc. Jeden z nielicznych wyjątków w analizowanej grupie stanowią produkty wapienne. Cena wapna hydratyzowanego spadła o 0,2 proc.

Wykres 2
Autor: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jest możliwy od 1 stycznia 2005 roku, na mocy dyrektywy 2003/87/WE. Ma pomóc w ograniczeniu zanieczyszczenia atmosfery i powstrzymać globalne ocieplenie klimatu. Poza produkcją cementu system obejmuje branże: energetyki, metalurgii, produkcji szła i papieru.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej