Przedsiębiorcy w obliczu kryzysu

2009-02-18 15:47

Analitycy i eksperci są zgodni co do jednego - jest to zupełnie inny kryzys, niż wszystkie dotychczas znane. Jego podłoże, skala oraz konsekwencje są trudne do przewidzenia. Dlatego też uważam, że pracodawcy i przedsiębiorcy powinni niezwłocznie spotkać się we własnym gronie i przedyskutować sposoby działania w związku z tą trudną sytuacją - apeluje Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich.

Narastający kryzys gospodarczy coraz wyraźniej ujawnia swoje oblicze w tysiącach polskich firm. Niezależenie od tego, czy chodzi o wielkie firmy wchodzące w skład międzynarodowych korporacji, czy też są to małe, jednoosobowe podmioty oferujące swoje usługi na lokalnych rynkach. Gwałtowny spadek zamówień grozi wstrzymywaniem produkcji, wzrostem bezrobocia oraz spadkiem wpływów z tytułu podatków do budżetu państwa.

- Proponuję, abyśmy zwołali Nadzwyczajny Kongres Pracodawców, którego celem powinno być wypracowanie kompleksowych propozycji dla Rządu, Parlamentu i innych podmiotów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji wpływających na życie gospodarcze, ale uwzględniających także nasz punkt widzenia. Spotkanie należy zwołać szybko, bez specjalnych przygotowań organizacyjnych, czy też przywiązywania szczególnej uwagi do oprawy. Bardzo ważne jest, abyśmy szybko wskazali kierunki, którymi powinni podążać rządzący. Proponuję zatem, aby Kongres został zwołany nie później niż do końca marca. Ewentualna opieszałość może oznaczać zgodę na likwidację wielu firm i bezpowrotną utratę miejsc pracy. Musimy wspólnie temu przeciwdziałać! - prezydent KPP wezwał wszystkie organizacje pracodawców z Kongresu Przedsiębiorczości do pilnego spotkania w celu wypracowania kompleksowych propozycji antykryzysowych

Kongres Przedsiębiorczości tworzą: Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Andrzej Malinowski
Autor: KPP Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej