Pomorskie: dofinansowanie na drogi na 1/3 potrzeb

2010-10-12 14:55
Drogi Podkarpacia
Autor: brak danych

W województwie pomorskim zakończono przyjmowanie wniosków na o dofinansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 (edycja 2011). Do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi wpłynęły 103 wnioski, na kwotę trzykrotnie przekraczającą możliwości dofinansowania. 

Owe 103 wnioski opiewaja na kwotę 170 131 090 zł, w tym wniosków powiatowych jest 31 na łączną kwotę 62 634 560 zł, a gminnych 72 na 107 496 530 zł. Natomiast środki przeznaczonych na realizację programu w 2011 dla Województwa Pomorskiego jest 56 540 000 zł, po równo dla gmin i powiatów.

Do końca października 2010 roku trwać będą prace Komisji Wojewódzkiej ds. oceny projektów o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Komisja dokona oceny formalnej wniosków, a następnie oceny merytorycznej, na podstawie której sporządzone zostaną listy rankingowe wniosków.
Listy rankingowe zostaną opublikowane 30 października 2010 roku na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 jest programem finansowanym ze środków budżetu państwa, a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych. Beneficjenci mogą ubiegać się o 50% dofinansowania wartości projektów, jednakże dotacja nie może być wyższa niż 3 000 000 zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej