Polsko-niemiecka współpraca w zakresie energooszczędności budynków

2010-08-02 15:34
Polsko-niemiecka współpraca w zakresie energooszczędności budynków
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Spotkanie Podsekretarza Stanu O. Dziekońskiego z Sekretarzem Stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast RFN Reinerem Bomba (29 lipca 2010 r. Warszawa).

"Chcemy wymieniać doświadczenia ze stroną niemiecką w sprawie dopłat do oprocentowania niewielkich kredytów na modernizację mieszkań" - mówił Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński 29 lipca 2010 r. w Ministerstwie Infrastruktury podczas spotkania ze składającym wizytę w Polsce Sekretarzem Stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast RFN Reinerem Bomba.

Rozmowy delegacji niemieckiej z udziałem ekspertów m.in. Instytutu Techniki Budowlanej dotyczyły energooszczędności budynków, wypracowania standardów dla budynków o bardzo niskim zużyciu energii z nieodnawialnych źródeł, oszczędność energii w budownictwie i zrównoważonej polityki rozwoju miejskiego.

Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński i Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast RFN Reiner Bomba deklarowali otwartość w informowaniu o prowadzonych inicjatywach prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 w budownictwie. Szczególnym problemem - ze względu na koszty - jest doprowadzenie do obniżenia zużycia energii w zasobach już wybudowanych. Uczestnicy spotkania są przekonani, że pozyskanie środków potrzebnych na nakłady na termomodernizację jest potrzebne. W tym zakresie, w celu wymiany doświadczeń zaproponowano organizację spotkania w formie bilateralnego warsztatu.

Oszczędność energii w budownictwie i polityka rozwoju miejskiego to obszary, w których ma nastąpić wymiana doświadczeń między polskim Ministerstwem Infrastruktury i niemieckim Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast. Taką deklarację złożyli wiceministrowie omawiając bieżące prace związane z wdrażaniem tzw. dyrektywy 3x20%. Na Szczycie Rady Europejskiej 8-9 marca 2007 r. przyjęto Plan Działań integrujący politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty, aby ograniczyć wzrost średniej globalnej temperatury o więcej niż 2oC powyżej poziomu sprzed okresu uprzemysłowienia oraz zmniejszyć zagrożenie wzrostem cen i ograniczoną dostępnością ropy i gazu. Nowe cele Unii Europejskiej postanowiono osiągnąć poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. co najmniej o 20% w porównaniu do 1990 r., racjonalizację wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20% oraz zwiększenie udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) do 20% całkowitego zużycia energii średnio w UE w 2020 r. - czyli 3x20%, a także osiągniecie co najmniej 10% udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych w 2020 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej