Polski projekt zwycięzcą Europejskich Nagród Przedsiębiorczości

2010-06-02 13:54
Wręczenie nagród w krajowym finale konkursu
Autor: Ministerstwo Gospodarki Wręczenie nagród w krajowym finale konkursu.

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie "Budowa domów poprzez system szkolenia dla bezrobotnych" zdobył pierwsze miejsce w konkursie Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości (ENP), w kategorii "Przedsiębiorczość odpowiedzialna i promująca włączenie społeczne". Finałowa gala odbyła się 1 czerwca 2010 r. w Madrycie.

Nyski pomysł budowy domów przez osoby bezrobotne został wyróżniony w krajowym finale konkursu ENP, który odbył się 18 lutego 2010 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Głównym założeniem autora projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie było obniżenie bezrobocia oraz deficytu fachowców. W ramach kursów budowlanych niewykwalifikowani bezrobotni uczyli się zawodu. Dzięki temu pod profesjonalnym nadzorem powstał dom socjalny (528,30 m2 powierzchni użytkowej), w którym zamieszkało 12 rodzin od lat oczekujących na własne lokum (głównie samotne matki). W projekcie uczestniczyło 176 bezrobotnych osób. Swoje kwalifikacje zdobywali podczas 17 kursów.

Projekt budowy mieszkań realizowany przez system szkoleń zawodowych osób bezrobotnych
- Powiatowy Urząd Pracy w Nysie -
ZALETY PROJEKTU: Umożliwienie nabycia konkretnych (poszukiwanych na rynku pracy) umiejętności przez osoby bezrobotne (często długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych) i zdynamizowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
ETAP I:
• ustalenie inwestora
• wypełnienie przez inwestora wymogów formalnych związanych z budową (zgodność z planem przestrzennego zagospodarowania, uzbrojenie terenu, projekt budowlany, zezwolenia budowlane itp.)
ETAP II:
• zakup przez inwestora materiałów budowlanych
• podpisanie umowy pomiędzy inwestorem PUP a inwetorem w zakresie nieodpłatnego przekazania materiałów budowlanych dla celów szkoleniowych
ETAP III: 
• ogłoszenie przez PUP (w opraciu o ustawę o zamówieniach publicznych) przetargu nieograniczonego i dokonanie wyboru jednostki szkoleniowej gwarantującej profesjonalne przeprowadzenie szkolenia
FINANSOWANIE: Ogólny koszt budowy mieszkań wspomagany systemem szkoleń osób bezrobotnych będzie dla inwestora (np. gminy) niższy o ponad 50%.
W przypadku projektu realizowanego przez powiat nyski koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej wyniósł 118,68 zł, a powierzchni mieszkalnej 750 zł - przy 1 921,00 zł zakładanym przez inwestora.
KOSZT SZKOLENIA:
• "wynagrodzenie" dla osób bezrobotnych realizujących projekt: dodatki szkoleniowe dla bezrobotnych = 104,40 zł miesięcznie dla każdego bezrobotnego
• stypendium szkoleniowe dla bezrobotnych do 25 lat = 208,80 zł miesięcznie dla każdego bezrobotnego, zwrot kosztów dojazdu
Obecnie 120% zasiłku dla osób bezrobotnych tj.: 740,86 zł netto.

 

Organizatorem konkursu "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" jest Komisja Europejska. Zasady Konkursu nie przewidują w finale europejskim nagród finansowych oraz innych korzyści materialnych. Projekty nominowane do nagród europejskich są promowane przez Komisję Europejską m.in. poprzez umieszczenie ich opisów na stronach internetowych oraz w specjalnych publikacjach wydawanych po zakończeniu konkursu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej