PM Group realizuje projekt unijny

2008-02-29 17:29

Firma PM Group Polska uczestniczy w realizacji jednego z kilku największych przedsięwzięć unijnych w Polsce. Jego wartość to prawie 180 mln euro. Prace prowadzone są w dorzeczu Parsęty, na obszarze zamieszkiwanym przez ponad 250 tysięcy ludzi. Poprawa stanu środowiska oraz ochrona dorzecza przed degradacją to główne cele przedsięwzięcia.

PM Group Polska wspiera realizację programu inwestycyjnego na zlecenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz spółek wodno-kanalizacyjnych z Białogardu, Szczecinka i Kołobrzegu. Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności. Jego wartość wynosi 179 mln 195 tys.euro, z czego ponad 150 mln będzie pochodzić z Brukseli.

"To ogromne przedsięwzięcie, które obejmuje 22 gminy. Właśnie ze względu na skalę realizacji prace zostały podzielone na 31 niezależnych kontraktów i toczą się równolegle w trzech rejonach: Białogardu, Kołobrzegu i Szczecinka" - wyjaśnia Krystyna Kołodziejczak, team lader deputy z PM Group. Wszystkie prace zostaną zakończone w grudniu 2010 roku.

Inwestycja obejmuje budowę ponad 900 km sieci wodociągowej i około 1,3 tysiąca sieci kanalizacyjnych. Przewidziana jest także budowa jednej stacji uzdatniania wody i dwóch oczyszczalni ścieków oraz modernizacja i rozbudowa dziesięciu oczyszczalni ścieków wraz infrastrukturą, czyli ponad 1,2 tysiącem pompowni ścieków.

Program unijny ma przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz ochronić dorzecze Parsęty przed degradacją. Kluczowe w tym przedsięwzięciu ma być wyposażenie całej aglomeracji w zbiorcze systemy odprowadzania ścieków.

"Okolice rzeki to cenne miejsce o walorach przyrodniczych, turystycznych, uzdrowiskowych i rekreacyjnych. Sama Parsęta stanowi naturalne tarlisko dla troci i łososi, które obecnie są niszczone" - mowi Krystyna Kołodziejczak. - "Dlatego zależy nam na poprawie jakości warunków środowiska oraz ochronie i oczyszczeniu dorzecza. Nowa baza infrastruktury i sieci wodno-kanalizacyjnej to korzyści dla rozwoju całego regionu, zwiększenie ruchu turystycznego i możliwości inwestycyjnych. Dzięki inwestycji szansę na pracę ma ponad 3 tysiące osób w trakcie realizacji oraz ponad 1,6 tysiąca po jej zakończeniu."

Zespół PM Group Polska prowadzi działania z zakresu pomocy technicznej dla inwestorów wraz z wrocławskim Ekocentrum i koszalińskim Worx Consulting. Firma świadczy usługi doradcze, które obejmują wsparcie inwestora w przestrzeganiu procedur prawnych i przepisów unijnych oraz monitorowaniu płatności, analiz finansowych i ryzyka kursowego, weryfikacji systemu księgowego i rachunkowości projektu. Spółka zajmuje się również opiniowaniem projektów i nadzorem nad pracą inżynierów oraz organizacją szkoleń. Jest też odpowiedzialna za przygotowanie kampanii promocyjno - informacyjnej projektu.
Realizacja projektów publicznych jest istotnym elementem działalności PM Group w Polsce. Ich budżet wynosi około 400 mln euro i obejmuje 12 dużych kontraktów. Jako inżynier kontraktu spółka wykonywała zadania przy budowie systemu kanalizacji i pompowni w ramach programu Poprawa Jakości Wody w Szczecinie. Zajmowała się także modernizacją oczyszczalni ścieków w Olsztynie i realizowała kontrakty dla przedsięwzięcia Gospodarka Wodno-ściekowa w Krakowie. Przedsiębiorstwo prowadziło również nadzór nad kontraktami w ramach programu Poprawa Jakości Wody we Wrocławiu oraz zarządzało i nadzorowało realizację projektu Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania.

W Polsce PM Group rozpoczęła działalność w latach 90. od świadczenia usług konsultingowych w zakresie realizacji projektów z funduszu PHARE. Główna siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu. Polski oddział firmy zajmuje się realizacją inwestycji dla sektora prywatnego i publicznego w Polsce, Rosji, Rumunii i na Słowacji.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej