Październikowa koniunktura w budownictwie

2004-11-29 14:42

Ogólna koniunktura w budownictwie w październiku 2004 jest oceniana nie tylko lepiej niż we wrześniu, ale także lepiej niż w analogicznym miesiącu w ciągu ostatnich siedmiu lat. Przyczyną takiej sytuacji jest szybszy niż we wrześniu wzrost bieżącego portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe oraz wzrost bieżącej produkcji.

Poprawę koniunktury zasygnalizowało 28 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 13 proc. (we wrześniu odpowiednio 27 i 14 proc.).
Nie tylko bieżący portfel zamówień, ale także prognozy na najbliższe trzy miesiące są lepsze dla przedsiębiorstw państwowych niż prywatnych.
Korzystnie i lepiej niż we wrześniu jest oceniana produkcja budowlano-montażowa (lepiej przez firmy państwowe)
Dobra jest także bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych, przy czym lepiej oceniają ją firmy sektora publicznego i właśnie te firmy przewidują dalszą poprawę w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
W tym samym okresie ma nastąpić wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych; większe tempo tego wzrostu prognozują firmy prywatne.
Wciąż będzie spadało zatrudnienie w budownictwie, co bardziej odczują firmy państwowe.

Firmy, które prowadzą działalność budowlano-montażową, najbardziej obawiają się konkurencji (72 proc. firm). Spadło natomiast znaczenie bariery prowadzenia działalności związanej z niedostatecznym popytem (53 proc. firm w październiku br. wobec 70 proc. rok wcześniej).
Wzrosła liczba przedsiębiorstw, które nie odczuwają żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (2,5 proc. w październiku br., 1,6 proc. rok wcześniej).
Podobnie jak we wrześniu, 20 proc. przedsiębiorstw ocenia swoje możliwości produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do portfela zamówień oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy, 69 proc. - jako wystarczające, a 11 proc. - jako zbyt małe.
Zestawiając te dane z danymi z października ub. roku okazuje się, że spadła liczba firm oceniających swoje zdolności jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień, zwiększył się natomiast odsetek przedsiębiorstw, które oceniają je jako zbyt małe.
W porównaniu do marca bieżącego roku zmniejszył się udział przedsiębiorstw, które nie planują żadnej działalności inwestycyjnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy (z 24 do 18 proc., wobec 22 proc. przed rokiem).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej