Partnerstwo publiczno-prywatne na terenach przydworcowych w Sopocie – ruszyła procedura wyboru partnera prywatnego

2010-06-16 13:11

Gmina Miasta Sopot ogłosiła postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia zagospodarowania terenów przydworcowych w Sopocie. Inwestycja będzie realizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym. Termin na składanie wniosków o udział w postępowaniu mija 9 września 2010 r.

Zagospodarowanie terenów przydworcowych to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji, która ma stać się nową wizytówką miasta. Jej obszar obejmuje teren ponad 17 tys. m2, położonych w pobliżu dworca PKP w Sopocie, pomiędzy ulicami Podjazd, Kościuszki i Kolejową, tuŜ przy ulicy Monte Casino prowadzącej wprost do molo. To ostatni tak duży obszar inwestycyjny w Sopocie.

Planowany zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację układu komunikacyjnego zagospodarowanie terenów zielonych, budowę hotelu dwu – lub trzygwiazdkowego, obiektów handlowo – usługowych wraz z podziemnymi parkingami, budynku lub lokalu z przeznaczeniem na funkcję dworca PKP, oraz dodatkowo parkingu naziemnego przy ulicy Kolejowej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym. Zgodnie z założeniem partner prywatny ma zaprojektować, sfinansować oraz wybudować i wyposażyć obiekty wchodzące w skład przedsięwzięcia, a następnie będzie je utrzymywać i kompleksowo nimi zarządzać przez okres przewidziany w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Po zakończeniu umowy, partner prywatny będzie właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości wraz z wzniesionymi obiektami. Układ komunikacyjny oraz leżące pod nim grunty pozostaną własnością miasta Sopotu Dworzec PKP zostanie wcześniej przekazany PKP SA. Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie możliwość czerpania pożytków z przedsięwzięcia. Nie są przewidziane płatności ze strony miasta.

Partner prywatny będzie wybierany zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać wnioski o udział w postępowaniu do dnia 9 września 2010 r. Kolejnym krokiem będą negocjacje z podmiotami, których wnioski spełnią warunki formalne. Zakończy je podpisanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z firmą, która zaproponuje w trakcie negocjacji najlepsze warunki realizacji przedsięwzięcia. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty miasto weźmie pod uwagę proponowany podział zadań i ryzyk pomiędzy partnera publicznego i prywatnego, koncepcję urbanistyczno–architektoniczną, wielkość płatności gotówkowej na rzecz podmiotu publicznego oraz termin realizacji fazy inwestycyjnej przedsięwzięcia.

Więcej informacji:
Wydział Strategii Rozwoju Miasta Sopot
Joanna Wiśniewska, Anita Sałek –  tel. (58) 52 13 797/799
Anna Dyksińska – Biuro Prezydenta - tel. (58) 52 13 846
www.sopot.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej