"Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej" - raport z seminarium już dostępny w katalogu Inwestycje Budowlane-murator 2011!

2011-01-19 20:50
spotkanie
Autor: brak danych

Projekt "Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej" został zainicjowany w październiku 2010 r. przez firmę RD bud – Generalnego Wykonawcę – będącą jednocześnie jego głównym sponsorem. Celem projektu jest promocja koncepcji zrównoważonego budownictwa w Polsce oraz współpracy pomiędzy realizującymi ją firmami. Wnioski z pierwszego etapu projektu zostały opublikowane w raporcie "Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej", który ukazał się w katalogu Inwestycje Budowlane-murator. Jeśli chcą Państwo otrzymać raport, prosimy o wysłanie e-maila o treści RAPORT na adres: inwestycje@murator.com.pl

W raporcie zostały opisane następujące zagadnienia:

 • Co łączy i co wyróżnia zrównoważoną inwestycję budowlaną?
 • Założenia zrównoważonego budownictwa.
 • Problemy związane z powstawaniem zrównoważonych inwestycji w Polsce.
 • Nowa polityka i inicjatywy UE.
 • Fundusze na zrównoważone inwestycje budowlane.
 • Systemy certyfikacji ekologicznej (różnice w procesie oceny wg systemu BREEAM i LEED).
 • Zarządzanie budynkiem w kontekście zrónoważonego rozwoju.

Wnioski koalicji na rzecz zrównoważonego budownictwa:

 • Potrzeba skoordynowania i ujednolicenia obecnych regulacji prawnych, z których wiele wymaga poprawy, np. te dotyczące charakterystyki energetycznej budynku i certyfikatów energetycznych (nie mają one bezpośredniego przełożenia na jakość wykonywanych projektów ani też na sposób prowadzenia inwestycji). Jednocześnie nie można wykluczyć stworzenia nowej, całościowej regulacji prawnej dotyczącej zrównoważonego budownictwa.
 • Wymóg objęcia planami miejscowymi wszystkich obszarów zurbanizowanych. Podstawowym i niezbędnym regulatorem inwestycji budowlanych, a zwłaszcza inwestycji prowadzonych „w duchu zrównoważonego rozwoju” są odpowiednie postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Konieczność zintegrowanego projektowania polegająca na ścisłym współdziałaniu wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego już w fazie koncepcji budynku. Obecnie przeważa tradycyjny model, w którym projekt koncepcyjny powstaje bez udziału specjalistów z różnych branż.
 • Wybór nowoczesnych technologii na etapie planowania obiektu, przy udziale wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, umożliwi powstawanie inwestycji zrównoważonych w granicach rozsądnych cen (ewentualne wyższe koszty na etapie wykonawstwa powinny być rekompensowane poprzez niższe koszty eksploatacji).
 • Wprowadzenie obowiązku wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technicznych zgodnych z ideą zrównoważonego budownictwa w obiektach administracji publicznej, np. szkołach, przychodniach, szpitalach, czyli wszędzie tam, gdzie analiza kosztów eksploatacji wskaże celowość takich rozwiązań.
 • Preferencje finansowe zrównoważonych inwestycji budowlanych. Ze strony państwa konieczne są efektywne systemy zachęt oraz wsparcia do prowadzenia inwestycji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Proponowane są następujące rozwiązania:
  • zerowe oprocentowanie kredytów,
  • dotacje unijne,
  • kredyty technologiczne,
  • dopłaty samorządów,
  • utworzenie funduszu, który będzie promował, edukował i wspomagał finansowo realizacje zrównoważonych inwestycji, w tym także dofinansowywał certyfikację dla tego typu obiektów.
 • Certyfikacja środowiskowa budynków powinna być zdecydowanie mniej zbiurokratyzowana, bardziej przejrzysta, tańsza i dostosowana do polskich wymagań. Powinno się również rozważyć obniżenie podatku od nieruchmości dla obiektów z certyfikatem.
 • Szeroko pojęta promocja „zielonego” budownictwa. Ważnym jej elementem powinno być uwidocznienie konkretnych, wymiernych korzyści dla inwestorów oraz użytkowników zrównoważonych inwestycji budowlanych.

Pilna potrzeba edukacji społecznej

Brak świadomości społecznej jest przyczyną wszystkich problemów związanych z powstawaniem zrównoważonych inwestycji budowlanych. W celu społecznej akceptacji idei zrównoważonego rozwoju potrzebna jest przede wszystkim szeroka akcja edukacyjna, mająca na celu zrozumienie i zgodę społeczeństwa na praktyczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zagadnienie to powinno wejść do programu realizowanego przez szkoły oraz uczelnie wyższe, w szczególności o profilu technicznym, takie jak: wydziały budownictwa, ochrony środowiska, architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego. Potrzebna jest również kampania społeczna prowadzona w mediach. Edukacja społeczeństwa powinna odbywać się poprzez popularyzowanie dobrych praktyk i doświadczeń innych krajów w zakresie realizacji programów zrównoważonego rozwoju i ukazywanie wynikających z nich bezpośrednich korzyści dla osób, miast i całych regionów Polski.

Sugerowane rozwiązania:

• programy rządowe mające na celu edukację społeczną;
• współpraca państwa, firm, organizacji społecznych i stowarzyszeń, a także obywateli w celu promocji nowego stylu życia, zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju;
• nagłośnienie pozytywnych przykładów zrównoważonych inwestycji budowlanych.
Tylko dzięki dialogowi i współpracy wszystkich podmiotów biorących udział w całym cyklu życia inwestycji – zrównoważone, „zielone” budynki mają szansę być zrealizowane.


 Na potrzeby projektu powołana została koalicja na rzecz zrównoważonego budownictwa. W jej skład wchodzą przedstawiciele firm reprezentujących kolejne etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: od wytworzenia materiałów budowlanych, przez planowanie i projektowanie, realizację inwestycji, aż do zarządzania gotowym obiektem. W ramach projektu odbyło się seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich firm biorących udział w kolejnych etapach powstawania inwestycji budowlanej.

Raport „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej” powstał we współpracy z przedstawicielami firm reprezentujących kolejne etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

Grupa TUP (inwestor)
• APA Wojciechowski Sp. z o.o.
(architekt)
PM Group (inżynier projektu)
• Buro Happold Polska Sp. z o.o.
(projektant branż inż., konsultant ds. zrównoważenia)
• RD bud Sp. z o.o. (
generalny wykonawca)
• Pilkington Polska Sp. z o.o. i Carrier Polska Sp. z o.o.
(producenci materiałów budowlanych)
• Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.
(zarządca nieruchomości)
• Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego Sp. z o.o.
(doradztwo ds. finansowania inwestycji budowlanych)
• K&L Gates Jamka sp.k. (k
ancelaria prawna)

Eksperci:
• Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
• Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
• Towarzystwo Urbanistów Polskich

Organizatorzy projektu:
• Bluevine Consulting oraz Fautor Sustainable Marketing

Partnerzy medialni:
• Inwestycje Budowlane-murator oraz Muratorplus.pl

Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej
Autor: brak danych
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej