Abonament mieszkańca Warszawa - tylko z PIT-em rozliczonym w stolicy! Zmiany od 1 lutego 2022

2022-01-18 10:25
Abonament mieszkańca Warszawa
Autor: UM Warszawa Abonament mieszkańca Warszawa. Ważne - od 1 lutego 2022 zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w stolicy

Abonament mieszkańca Warszawa - co to takiego? To dokument uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Od 1 lutego 2022 taki abonament będą mogły wyrobić tylko osoby rozliczające podatek PIT w Warszawie. Przegłosowano również wiele innych zmian upraszczających procedury związane z parkowaniem w stolicy. Dowiedz się więcej m.in. o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami.

Spis treści

 1. Kto może otrzymać abonament mieszkańca Warszawa?
 2. Ile kosztuje abonament mieszkańca Warszawa?
 3. Zmiany zasad wydawania abonamentu mieszkańca od 1 lutego 2022
 4. Nowe zasady parkowania dla osób z niepełnosprawnościami
 5. Jak wyrobić abonament mieszkańca Warszawa?
 6. Jakie dokumenty są niezbędne aby wyrobić abonament mieszkańca?
 7. Mapa abonamentów obszarowych SPPN Warszawa
 8. Jak długo ważny jest abonament mieszkańca Warszawa?
 9. Od 1 lutego 2022 prostsza procedura reklamacji

Kto może otrzymać abonament mieszkańca Warszawa?

Abonament mieszkańca może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

 • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN),
 • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony,
 • a od 1 lutego 2022, dodatkowo musi rozliczać PIT w Warszawie.

Ile kosztuje abonament mieszkańca Warszawa?

Są dwa rodzaje abonamentów mieszkańca:

Abonament rejonowy - koszt 30 zł rocznie. Zainteresowany wybiera do 8 parkomatów (może być ich mniej) w promieniu 150 m od miejsca zameldowania mieszkańca w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Postój pojazdu może mieć miejsce w odległości nie większej niż 100 m od parkomatów objętych abonamentem, w okresie jego ważności.

Abonament obszarowy (obowiązuje od 15 listopada 2021 roku) - koszt 600 zł rocznie – z takim abonamentem możemy zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle lub znaczną część dzielnicy. W całej SPPN takich obszarów jest 46  (to kilkadziesiąt ulic i ok. 800-1200 miejsc postojowych).

Zmiany zasad wydawania abonamentu mieszkańca od 1 lutego 2022

9 grudnia 2021 Rada m.st. Warszawy uchwaliła zasady dotyczące wydawania abonamentów mieszkańca – strefowego i obszarowego. Celem wszystkich zmian jest uproszczenie procedur związanych z parkowaniem w SPPN. 

Od 1 lutego 2022:

 • Abonament mieszkańca będzie przysługiwał jedynie osobom, które rozliczyły się z podatku PIT w stolicy (za rok poprzedni).
 • W okresie przejściowym – do 30 kwietnia, dokumentem potwierdzającym rozliczanie PIT w Warszawie będzie również formularz ZAP-3, złożony w 2021 lub 2022 roku, w którym wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.
 • Podstawowym warunkiem uzyskania abonamentu pozostaje meldunek (stały lub czasowy) na terenie SPPN. 

Uchwała wejdzie w życie 1 lutego 2022 roku.

Ważne

Wszystkie wydane dotychczas abonamenty zachowują swoją ważność. Dopiero gdy wygasną, ich posiadacze występując o przedłużenie uprawnień będą zobowiązani udowodnić rozliczenie podatku PIT w Warszawie.

Nowe zasady parkowania dla osób z niepełnosprawnościami

Od 1 lutego będą również obowiązywać nowe zasady karty N+, która daje osobom niepełnosprawnym możliwość darmowego postoju w całej płatnej strefie.

 • Termin ważności kart został wydłużony do maksymalnie 5 lat, czyli tyle, ile jest ważna niebieska karta parkingowa, będąca podstawą nadania karty N+.
 • Zniesiony został wymóg posiadania prawa jazdy przez osobę niepełnosprawną. Od 1 lutego 2022 kartę będzie mogła dostać osoba niepełnosprawna, która jest wożona przez rodzinę lub asystenta.
 • Wnioskując o kartę N+, nie trzeba też będzie przynosić orzeczenia o niepełnosprawności – wystarczy obowiązująca karta parkingowa.

Karta N+ również będzie przysługiwać wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni. Osoby niepełnosprawne nierozliczające podatku w Warszawie mogą w korzystać z bezpłatnego postoju na tzw. kopertach, wykładając za szybą kartę parkingową.

Od 1 lutego 2022 łatwiej będzie też parkować Honorowym Obywatelom m. st. Warszawy. Otrzymają oni Kartę Honorową, której parametry umożliwią jej odczytanie przez e-kontrolę.

Jak wyrobić abonament mieszkańca Warszawa?

Od 1 października 2021 roku wniosek o abonament mieszkańca strefy płatnego parkowania można złożyć online TUTAJ.  Czas wyrobienia dokumentu przez internet wynosi około 7 dni.

Oczywiście, abonament mieszkańca można też wyrobić osobiście, w każdym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM. O wydanie abonamentu można wnioskować osobiście lub przez pełnomocnika. Zainteresowani muszą okazywać komplet oryginałów niezbędnych dokumentów.

Od 1 lutego 2022 zrezygnowano z dostarczania zaświadczeń o zameldowaniu przez osoby wnioskujące o abonament. Meldunek będzie sprawdzany w rejestrze CRDBEL.

Jakie dokumenty są niezbędne aby wyrobić abonament mieszkańca?

Niezbędne dokumenty to:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wystawiony abonament,
 • odpłatna umowa cywilnoprawna lub umowa użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego (a nie z notarialnie potwierdzonymi podpisami) – w przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu. Umowa musi dotyczyć pojazdu, na który ma być wydany abonament i być zawarta przez osobę występującą o wydanie abonamentu.
 • inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.
Ciekawe

15 listopada 2021 roku Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego rozszerzyła się o Ochotę i Żoliborz.

Mapa abonamentów obszarowych SPPN Warszawa

Dokładna mapa z wyszukiwarką, obejmująca abonamenty obszarowe Warszawa obowiązująca od 15 listopada 2021, dostępna jest TUTAJ.

Abonament mieszkańca Warszawa
Autor: ZDM Zrzut mapy z rejonami Warszawy, w których od 15 listopada 2021 obowiazuje abonamet obszarowy Warszawa

Jak długo ważny jest abonament mieszkańca Warszawa?

 Abonament mieszkańca wydaje się na okres nieprzekraczający jednego roku.

Od 1 lutego 2022 prostsza procedura reklamacji

Od 1 lutego reklamacje będzie można składać na specjalnym formularzu. Zmiana ma ułatwić i przyspieszyć procedurę.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej