Oszczędzanie energii. Inteligentne sieci i liczniki energii - nowy program NFOŚiGW

2011-07-01 20:00
Inteligentne sieci i liczniki
Autor: Apator Inteligentny licznik energii

Polacy, którzy wezmą udział w programie "Inteligentne sieci energetyczne", rocznie zaoszczędzą od 6-10% na wydatkach za korzystanie z energii elektrycznej, ciepła i gazu. Tak swój nowy program pilotażowy reklamuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Nadszedł czas na nowe liczniki energii, kontrolowane ceny energii i inwestycje w odnawialne źródła energii.

Nie ma co ukrywać, że szeroko rozumiana ekologia stała się dla nas chyba największym wyzwaniem w ramach członkostwa w Unii Europejskiej. Ujawniło się czarno na białym, jak daleko byliśmy (a może jeszcze jesteśmy?) w tej dziedzinie za innymi krajami członkowskimi.

Chociaż rok 2020, gdy Unia Europejska nakazała zrealizować program “3x20” - o 20% ma zmaleć emisja CO2, do 20% musi wzrosnąć udział  odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym a także, w tym samym stopniu, musi wzrosnąć efektywność energetyczna - wydaje się tak odległy, trzeba zrobić kolejny krok...

Inteligentne sieci i liczniki energii w każdym domu?

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 1 lipca nowy pilotażowy program “Inteligentne Sieci Energetyczne”. To kolejny krok do osiągnięcia wymaganych przez Unię Europejską progów. Chodzi o instalowanie inteligentnych sieci i inteligentnych liczników energii elektrycznej, które mają być źródłem analiz dla dystrybutorów i ich odbiorców. System (czyli liczniki energii) ma pokazywać bieżące zużycie i ceny energii, co ma skłonić do bardziej świadomego używania urządzeń elektrycznych, w zależności od ceny energii i obciążenia sieci. Głównym celem jest przekonanie odbiorców energii do korzystania z niej poza szczytowym poborem mocy, a także wspieranie energii sieciowej - mają to być małe, odnawialne źródła energii typu wiatraki horyzontalne kolektory słoneczne czy fotowoltaiczne.
Według Komisji Europejskiej, jeśli państwa członkowskie będą trzymały się programu, emisja CO2 może spaść nawet o 9%, a roczne zużycie energii w gospodarstwach domowych o 10%.

Założenia Programu Priorytetowego "Inteligentne sieci energetyczne"

Program Priorytetowy "Inteligentne sieci energetyczne" (ise) wpisuje się w cele pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej 3x20. Program ise ma ruszyć w styczniu 2012 roku.
W zakresie energii elektrycznej ma być skierowany co najmniej do 10 tys. punktów pomiarowych w gospodarstwach domowych, mśp, obiektach uslugowych, handlowych itp. lub 1 tys. punktów pomiarowych w specjalnych strefach ekonomicznych, w których będą wdrażane rozproszone źródła energii odnawialnej wraz z warstwą telekomunikacyjną/telemetryczną.
W zakresie energii gazowej program ma objąć co najmniej 2 tys. punktów pomiarowych w gospodarstwach domowych, mśp, obiektach handlowych itp., tyle samo punktow ma mieć rozproszone źródła energii odnawialnej (możliwa jest w ramach programu budowa w przestrzeniach pilotażowych urządzeń magazynujących energię lub kondensatory kompensujące moc bierną).
Projekty ise w zakresie energii cieplnej mają dotyczyć co najmniej 1 tys. punktów pomiarowych w domach, małych przedsiębiorstwach lun obiektach usługowych lub 200 punktów pomiarowych w SSE i tyle samo punktów wspomaganych rozproszonymi źródłami energii odnawialnej.
Podobna liczba "obiektów" została wytypowana także w zakresie ciepłej wody użytkowej, wielu mediów, energii elektrycznej i cieplnej.

Beneficjenci

Planowanymi tzw. beneficjentami podstawowmi programu będą:
- przedsiębiorcy - operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektycznej/gazowej dokonujący bilansowania systemu w spólnie z samorządem terytorialnym lub spóldzielniami (wspólnotami) mieszkaniowymi,
- jednostki samorządu terytorialnego i zarządcy specjalnych stref  ekonomicznych organizujący na swoim terenie przestrzenie pilotażowe ise,
-  konsorcja naukowo-przemysłowe wdrażające działania inwestycyjne.

Beneficjentami bedą również wskazani przez beneficjentów podstawowych:
- operatorzy komunikacji elektronicznej
- realizatorzy wdrażający obiekty (instalacje) energooszczędne,
- wdrażający odnawialne źródła energii,
- wdrażający urządzenia magazynowania energii lub baterii kondensatorów kompnsujących moc bierną w ramach budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu odnawialnych źródeł energii.

A o co w tym wszystkim chodzi?

Inteligentnych sieci i inteligentnych liczników domaga się UE w swoich dyrektywach, a więc nie chodzi o to CZY, tylko JAK, KIEDY, PO CO i DLA KOGO. To ma służyć odbiorcom mediów. Ma też promować świadome korzystanie z energii, potwierdzone oszczędnościami.

NFOŚiGW szacuje, że program pilotażowy ise doprowadzi do konkretnych rezultatów. Planuje się ograniczenia strat w przesyle energii poprzez inteligentną wymianę informacji między elementami systemu. Ma zostać też zmniejszona awaryjność sieci.
Planuje się zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ok. 150 000 MWh(e)/rok (ok. 8%), gazu o 2500 MWh(t)/rok (ok. 5%) oraz zmniejszenie zużycia ciepła o 4000 MW(t)/rok (ok. 5%).

Ten program NFOŚiGW to ogromne przedsięwzięcie i rzecz nie tylko w wymianie dotyczczasowych urządzeń na inteligentne. Całość musi być wsparta nową infrastruktura, programem teleinformatycznym, z którego danych będą korzystać nadawcy i odbiorcy. Monitor urządzeń pomiarowych wraz z wyświetlanymi danymi dla konsumenta ma być nie do oglądania, a do informowania i analizowania sytuacji. To wymaga wielu działań informacyjno-edukacyjnych.

Budżet Programu "Inteligetne sieci energetyczne" został ustalony na kwotę dotacji 320 mln zł. Dopłaty mają zostać uruchomione w roku 2013, koniec programu ma nastąpić w roku 2018.
Przyjęcie programu przez zarząd i radę nadzorczą NFOŚiGW ma nastapić we wrześniu tego roku i zgodnie z planem jeszcze w IV kwartale 2011 r. zostaną ogłoszone pierwsze konkursy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej