Opłaty za wodę pójdą w górę o 10%. Wody Polskie zatwierdzają nowe taryfy za wodę i ścieki

2023-03-01 14:29
woda z kranu
Autor: gettyimages

Opłaty za wodę i ścieki idą w górę. Aktualnie Wody Polskie są w trakcie taryfikacji, czyli ustalania nowych cen za wodę i ścieki. Podwyżki za wodę i odprowadzanie ścieków domaga się co trzecia gmina. Dotychczas regulator zaakceptował 150 wniosków o podniesienie cen. 376 wniosków zostało odrzuconych, natomiast 324 czeka jeszcze na rozpatrzenie.

Spis treści

  1. Za wzrostem cen wody samorządy
  2. O ile wzrosną opłaty za wodę?
  3. Ile kosztuje metr sześcienny wody?

Za wzrostem cen wody samorządy

Stawki opłat za wodę i ścieki, jakie będziemy płacić przez najbliższe 3 lata ustalają gminy i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Propozycje nowych cen od samorządów wpływają do Wód Polskich, gdzie są wnikliwie analizowane. Wody Polskie, jako regulator ma za zadanie sprawdzić czy proponowane przez samorządy taryfy są racjonalne i rzeczywiście dotyczą kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Okazuje się obecnie blisko większość samorządów chce podwyżek cen za wodę i ścieki, a dokładnie „urealnienia cen do panujących warunków”. Chodzi przede wszystkim o rosnącą inflację czy koszty związane z energią elektryczną. Wody Polskie prowadzą właśnie weryfikację wniosków o podwyżki.

Warto wiedzieć

Do końca lutego 2013 wpłynęło do Wód Polskich 850 wniosków o zgodę na skrócenie obowiązującej taryfy i ustalenie nowej na następne trzy lata. Wody Polskie informują, że ta liczba stanowi 35% taryf zatwierdzonych w 2021. Do końca lutego Wody Polskie wydały już 526 decyzji, przy czym w 376 wnioskach odmówiono zgody na zmianę taryfy. W 150 przypadkach taką zgodę wydano, czyli w tych gminach cena za wodę i ścieki wzrośnie. Natomiast wciąż 324 wniosków czeka na decyzję Wód Polskich.

O ile wzrosną opłaty za wodę?

Po zmianie taryf cena wody wzrośnie średnio o ok. 10% w skali roku. Jednak, jak wyjaśniają Wody Polskie, stopień podwyżek zależy od wielkości gminy, na terenie której działa dane przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. W małych gminach, jak twierdzą urzędnicy, podwyżki mogą być wyższe.

Ile kosztuje metr sześcienny wody?

Wody Polskie policzyły, że średnia cena wody w Polsce, to 12 zł netto za metr sześcienny. Jeśli chodzi o podział na województwa, to najtaniej jest w podlaskim, tu woda z kranu kosztuje 9,20 zł na metr sześcienny, a najdrożej jest w województwie śląskim, tu trzeba zapłacić aż 15,45 zł netto.

W niektórych propozycjach nowych taryf cena wody i ścieków mogłaby wzrosnąć do 25 zł za metr sześcienny, co w skali roku daje 80 zł za osobę. Wody Polskie przyznają, że tak wysokich podwyżek nie będą akceptować.

Zmiana taryf odbywa się na podstawie art. 24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przewiduje on, iż w uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem.

Źródło: Wody Polskie, PAP

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej