Opłata mocowa w 2024 idzie w górę! Zapłaci ją każdy w rachunku za prąd

2023-10-30 14:30
opłata mocowa 2024
Autor: gettyimages Opłata mocowa w 2024 będzie wyższa. W przypadku gospodarstw domowych jej wysokość wyniesie od 2,66 do 14,90 zł netto miesięcznie

Opłata mocowa, czyli opłata za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w 2024 będzie wyższa. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe stawki opłaty mocowej, która jest stałą pozycją na rachunkach za prąd i zależy od poziomu zużycia energii elektrycznej. Ile wyniesie opłata mocowa w 2024?

Spis treści

 1. Skąd się wzięła opłata mocowa?
 2. Czym jest opłata mocowa?
 3. Ile wynosi opłata mocowa w 2023?
 4. Opłata mocowa 2024 - o ile wzrośnie?
 5. Jak z roku na rok rośnie opłata mocowa - porównanie stawek
 6. Jakie zmiany od 2028 roku?

Skąd się wzięła opłata mocowa?

Opłata mocowa wynika z ustawy dotyczącej rynku mocy i bezpieczeństwa energetycznego, którą Sejm przyjął już w 2017 r. Na rachunkach za prąd odbiorców końcowych opłata mocowa pojawiła się po raz pierwszy w 2021 roku.

Czym jest opłata mocowa?

Opłata mocowa, jak podkreśla Urząd Regulacji Energetyki, ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, czyli stałe i bezproblemowe dostawy prądu. Jest rodzajem narodowej "zrzutki" na modernizację czy budowę nowych elektrowni, także na utrzymanie jednostek wytwórczych w gotowości do dostarczania energii elektrycznej. To mechanizm, który funkcjonuje już w kilku krajach europejskich, gdzie stwierdzono, że bez jego wdrożenia istnieje realne ryzyko przerwania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych i właśnie przez odbiorców końcowych jest on finansowany.

Wysokość opłaty mocowej oblicza prezes URE, bazując na przepisach ustawy o rynku mocy oraz rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska. Prezes URE zobowiązany jest podać stawki opłaty mocowej na przyszły rok do końca września roku bieżącego.

Koszt rynku mocy wynika z mechanizmu aukcyjnego, w ramach którego dokonywana jest tzw. realizacja obowiązków mocowych, czyli gotowość dostawców do dostarczania energii w systemie.

Murator projekty - Dom na czasie

Ile wynosi opłata mocowa w 2023?

Opłata mocowa na naszym rachunku za prąd jest zróżnicowana i wynosi średnio od 2 do ponad 10 zł. Finalna wysokość tej opłaty zależy głównie od rocznego zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe. Obowiązują w tym zakresie 4 różne stawki: 

 • 2,38 zł przy zużyciu mniejszym niż 500 kWh,
 • 5,72 zł przy zużyciu od 500 kWh do 1200 kWh,
 • 9,54 zł przy zużyciu powyżej 1200 kWh do 2800 kWh,
 • 13,25 zł przy zużyciu powyżej 2800 kWh.

Stawka opłaty mocowej dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym płatna jest za punkt poboru energii elektrycznej rozumiany jako punkt w sieci elektroenergetycznej, w którym mierzony jest pobór energii elektrycznej przez układ pomiarowo-rozliczeniowy, określony w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie sprzedaży energii elektrycznej, lub w umowie kompleksowej.

Opłata mocowa 2024 - o ile wzrośnie?

Jak czytamy na stronie URE, wyliczając wysokość opłaty mocowej na 2024 dla poszczególnych grup odbiorców, regulator - zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy - bierze pod uwagę wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji na 2024 rok oraz koszty Zarządcy Rozliczeń.

W 2024 będą obowiązywać następujące stawki opłaty mocowej:

 • 2,66 zł przy zużyciu mniejszym niż 500 kWh,
 • 6,39 zł przy zużyciu od 500 kWh do 1200 kWh,
 • 10,64 zł przy zużyciu powyżej 1200 kWh do 2800 kWh,
 • 14,90 zł przy zużyciu powyżej 2800 kWh.

Jak z roku na rok rośnie opłata mocowa - porównanie stawek

Stawki opłaty mocowej w latach 202102014 dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia [w zł/miesiąc/wartość netto]

zużycie energii elektrycznej stawki opłaty mocowej
2021 2022 2023 2024
poniżej 500 kWh 1,87 2,37 2,38 2,66 zł
od 500 kWh do 1200 kWh 4,48 5,68 5,72 6,39 zł
od 1200 kWh do 2800 kWh 7,47 9,45 9,54 10,64 zł
powyżej 2800 kWh 10,46 13,25 13,25 14,90 zł

Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w 2024 uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,1267 zł/kWh (w stosunku do 0,1024 zł/kWh w 2023 r.).

Jakie zmiany od 2028 roku?

URE poinformował, że do końca 2027 roku będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez Prezesa URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania.

Od 1 stycznia 2028 roku nie będzie już stawek ryczałtowych, a dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, opłata mocowa będzie zależna od profilu zużycia (im stabilniejszy profil, tym niższa opłata).

Koszt rynku mocy w 2023 roku wyniósł około 5,3 mld zł. Wysokość obowiązków mocowych zakontraktowanych w aukcjach na 2024 rok wynosi około 6,1 mld zł. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej