Ogłoszono przetarg na odcinek A4 i drogę S19

Oddział GDDKiA w Rzeszowie rozpoczął postępowanie przetargowe dotyczące budowy autostrady A-4, odcinek węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Centralny oraz drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza. Termin składania wniosków firm zainteresowanych realizacją inwestycji mija 1 czerwca 2009.

W oparciu o opracowane dokumentacje, inwestycja została podzielona na dwa etapy. Do pierwszego została zaliczona budowa autostrady A4 na odcinku węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Centralny, o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pasy awaryjne i parametrach technicznych drogi klasy A. W zakres robót wchodzi również:

 •  przebudowa istniejących dróg powiatowych, gminnych i gospodarczych krzyżujących się z istniejącymi drogami,
 •  zmiana przebiegu (przełożenie) drogi gminnej nr 108762 Mrowla – Lipie, o przekroju poprzecznym jednojezdniowym 2 pasy ruchu i parametrach technicznych drogi klasy L,
 • budowa węzła „Rzeszów Zachód”,
 • budowa dróg serwisowych i dojazdowych,
 • budowa obiektów inżynierskich ( 5 wiaduktów, 2 mosty, 2 przejścia dla zwierząt), 
 • budowa OUA (obwód utrzymania autostrady),
 • budowa infrastruktury technicznej (m.in. kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, linii energetycznych średniego napięcia, kanalizacji teletechnicznej, urządzeń związanych z ochroną środowiska, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, stacji Meteo),
 • przebudowa linii energetycznych wysokiego i średniego napięcia.


Drugi etap obejmuje budowę drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza o przekroju poprzecznym 2x2 pasy ruchu + pasy awaryjne i parametrach technicznych drogi klasy S. Zakres robót: 

 • przebudowa istniejących dróg powiatowych, gminnych i gospodarczych krzyżujących się z istniejącymi drogami, 
 • budowa węzła „Świlcza” jako półkoniczyna,
 • budowa obiektów inżynierskich ( 4 wiadukty, 1 most, 3 przejazdy gospodarcze, 6 przepustów pod drogą),
 • budowa infrastruktury technicznej (m.in. kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem, urządzeń związanych z ochroną środowiska, urządzeń bezpieczeństwa ruchu),
 • przebudowa infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, wodociągów, gazociągu średnio i wysokoprężnego, linii energetycznej średniego napięcia, słupowej stacji trafo, linii telekomunikacyjnych, kabla światłowodowego).

Wykonawca, który w II etapie przetargu złoży najkorzystniejszą ofertę na realizację inwestycji będzie miał na budowę 18 miesięcy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej