Nowelizacja prawa zamówień publicznych już gotowa

2007-05-29 17:26

Nowe przepisy zakładają, że podstawowy próg, od którego stosuje się procedurę zamówień publicznych, będzie podniesiony z 6 tys. do 14 tys. euro. Ma to zapewnić mikroprzedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do niewielkich usług, dostaw oraz robót budowlanych. Jest szansa, że nowelizacja wejdzie w życie jeszcze pod koniec maja 2007.

Jak podaje raport TAI, w marcu liczba przetargów w budownictwie zwiększyła się o 22 proc. w porównaniu do lutego. Duży udział miało tutaj drogownictwo, gdzie opublikowano o 8 proc. ogłoszeń więcej. Należy się spodziewać, że w związku z organizacją EURO 2012, cyfry te będą znacznie wyższe. W ciągu najbliższych pięciu lat Polskę czekają olbrzymie inwestycje infrastrukturalne, uproszczenie zatem procesu wyłaniania wykonawcy jest tym bardziej konieczne.

Źródło: TAI

A kolejnej nowelizacji prawa zamówień publicznych możemy się spodziewać już niebawem. 13 kwietnia Sejm przyjął część poprawek Senatu w ustawie. Jest szansa, że w maju nowelizacja zostanie podpisana przez prezydenta. Jak ocenia Konfederacja Pracodawców Polskich, nowe przepisy upraszają i przyspieszają proces udzielania zamówień publicznych. Wpłyną także korzystnie na zwiększenie wykorzystania środków z Unii Europejskiej.

Nowa ustawa podnosi podstawowy próg, od którego będzie stosowana procedura zamówień publicznych, z 6 tys. do 14 tys. euro. Dzięki temu mikroprzedsiębiorcy będą mieli znacznie łatwiejszy dostęp do niewielkich usług, dostaw oraz robót budowlanych. Ogłoszenia o zamówieniach mają być umieszczane na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych, co zwiększy jawność postępowań oraz umożliwi dotarcie do większej liczby wykonawców. Zmiany dotyczą również uproszczonej procedury. Będzie ona stosowana poniżej progu 137 tys. euro - w przypadku administracji rządowej, 211 tys. euro - w przypadku samorządów i 422 tys. euro - w przypadku tzw. zamówień sektorowych. Dzięki zmianom wykonawcy nie będą już mogli wnosić odwołań i skarg, a jedynym środkiem odwoławczym będzie skarga na decyzję zamawiającego. Zaproponowano również krótsze terminy składania ofert oraz możliwość odstąpienia od powołania komisji przetargowej. Zdaniem ekspertów KPP, zmiany te ograniczą biurokrację i przyspieszą proces udzielania zamówień publicznych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej