Wyroby budowlane w UE

2009-06-09 15:38
Nowe regulacje prawne Unii Europejskie dotyczące rynku wyrobów budowlanych oraz zmiany w ustawie z dnia 26 kwietna 2004 r. o wyrobach budowlanych - seminarium
Autor: Ka

W bieżącym roku nastąpiły istotne zmiany dotyczące wyrobów budowlanych. O "Nowych regulacjach prawnych Unii Europejskiej dotyczących rynku wyrobów budowlanych oraz zmian w ustawie z 26 kwietna 2004 r. o wyrobach budowlanych" będzie mowa 2 lipca 2009 roku w Fundacji "Wyszechnicy Budowlanej". W organizację seminarium zaangażował się Europejski Instytut Prawa Budowlanego.

Ustawą z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zmieniona została ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych w zakresie przepisów regulujących zasady i tryb prowadzenia kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 13 maja br weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/92/WE. Rozporządzenie to odnosi się, między innymi, do wyrobów budowlanych nie objętych znakowaniem CE, określając zasady swobodnego przepływu takich wyrobów na jednolitym rynku Unii Europejskiej oraz procedury, który taki przepływ mogą ograniczać. Trwają zaawansowane prace legislacyjne nad szeroką nowelizacją ustawy o wyrobach budowlanych, której celem jest istotne poprawienie efektywności i skuteczności działań kontrolnych organów nadzoru budowlanego na rynku wyrobów budowlanych, przy czym nowelizacja ta odnosi się również do wymagań zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93, które ma być stosowane od 1 stycznia 2010 r. Już wprowadzone jak i zamierzone zmiany w przepisach dotyczących wyrobów mają istotny wpływ na funkcjonowanie producentów, importerów i dystrybutorów tych wyrobów zarówno na polskim, jak i europejskim rynku.

Program seminarium, o charakterze warsztatowym, nt. "Nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących rynku wyrobów budowlanych oraz zmian w ustawie z dnia 26 kwietna 2004 r. o wyrobach budowlach" obejmuje:

  • Zmiany w procedurach kontrolnych kontrola wyrobów budowlanych wprowadzone ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw. 
  • Nowe możliwości i zagrożenia dla producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych wynikające z stosowania od 13 maja br. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/92/WE. 
  • Planowane od 1 stycznia 2010 r. dalsze zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych i ich skutki dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku.

Seminarium odbędzie się 2 lipca 2009 roku w siedzibie Fundacji "Wszechnicy Budowlanej" (Warszawa, ul. Mokotowska 4/6).

Więcej informacji: www.szkolenia.com.pl, fwb5@wp.pl, tel./fax (022) 825 28 24.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej