Nie tylko Hiszpanie na A4

2010-01-07 12:10
Autostrada A4
Autor: GDDKiA

Kolejny, tym razem 13-kilometrowy, odcinek autostrady A4 w kierunku wschodnim ma wykonawcę. Od węzła Wierzchosławice do węzła Krzyż wraz z bezkolizyjnym węzłem w Krzyżu pod Tarnowem buduje go hiszpańska firma Dragados SA. Kontrakt wart 542,8 mln zł spółka podpisała w krakowskim oddziale GDDKiA. Budowa potrwa 2 lata.

Zakres inwestycji obejmuje:
• budowę odcinka autostrady A4 o długości ok. 13,0 km o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pas awaryjny i parametrach technicznych drogi klasy A, 
• budowę bezkolizyjnego węzła autostradowego "Krzyż", 
• przebudowę (lub przełożenie) istniejących dróg poprzecznych: jednej krajowej, 3 powiatowych i jednej gminnej krzyżujących się z projektowaną autostradą A4 z zachowaniem parametrów technicznych dróg klas GP, Z i L, 
• budowę dróg dojazdowych, 
• budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, rzekami i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę w postaci następujących obiektów inżynierskich: wiadukty drogowe (6 szt.  - 2 szt. o konstrukcji betonowej sprężonej, 4 szt. o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej), wiadukty autostradowe (5 szt. - 2 szt. o konstrukcji ramowej żelbetowej, jeden o konstrukcji płytowej żelbetowej, jeden o konstrukcji z belek typu "T", jeden o konstrukcji betonowej sprężonej), most autostradowy o konstrukcji betonowej, sprężonej kablami o przekroju skrzynkowym, 
• budowę 12 szt. przepustów żelbetowych ramowych pod autostradą z półkami dla zwierząt, 
• budowę 3 szt. przepustów żelbetowych rurowych i 2 szt. przepustów żelbetowych ramowych na węźle "Krzyż", 
• budowę 33 szt. przepustów żelbetowych rurowych i 12 szt. przepustów żelbetowych ramowych pod drogami dojazdowymi, 
• budowę 8 szt. przepustów żelbetowych rurowych i 4 szt. przepustu żelbetowego ramowego pod drogami poprzecznymi, 
• budowę 3 szt. przepustów żelbetowych rurowych pod drogami OUA "Krzyż", 
• budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, 
• przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci drenarskiej, 
• przebudowę sieci gazowej wysokoprężnej i średnioprężnej, 
• budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, m.in. ekranów osłonowych, urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni, 
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• doprowadzenie wody, budowę oświetlenia i zasilania SPO "Krzyż", 
• budowę oświetlenia węzła "Krzyż", 
• budowę rurociągu i kanalizacji kablowej dla łączności autostradowej, 
• przebudowę lub przełożenia i zabezpieczenia następujących urządzeń kolidujących z projektowaną drogą: linie energetyczne napowietrzne i kablowe nN, SN oraz WN; linie oświetlenia drogowego; stacje transformatorowe; linie teletechniczne napowietrzne, kablowe oraz kanalizacje telekomunikacyjne.
W ramach zadania zaprojektowano Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP II Rudka oraz MOP III Komorów oraz OUA Krzyż.

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem, również w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, została podpisana umowa na budowę innego odcinka tej samej autostrady (A4) w kierunku wschodnim. Wykonawcą 23-kilometrowej autostrady od węzła Szarów do węzła Brzesko jest polsko-słowacko-czeskie konsorcjum firm Polimex-Mostostal SA, Doprastav AS i Metrostav as. Wartość kontraktu to 778,9 mln zł. Budowa ma potrwać również 2 lata.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej