Mostostal Warszawa pozyskał kolejne kontrakty

2010-08-16 12:22
Mostostal Warszawa będzie odpowiedzialny za budowę zbiornika głównego Niewiadoma na gruntach wsi Kupientyn i Niewiadoma, koło Sokołowa Podlaskiego
Autor: Mostostal Warszawa S.A. Mostostal Warszawa będzie odpowiedzialny za budowę zbiornika głównego Niewiadoma na gruntach wsi Kupientyn i Niewiadoma, koło Sokołowa Podlaskiego (11 sierpnia 2010).

Mostostal Warszawa rozbuduje Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy krakowskiej Al. Focha 33. Wartość inwestycji to 20,6 mln zł brutto. Mostostal Warszawa będzie także odpowiedzialny za budowę zbiornika głównego Niewiadoma na gruntach wsi Kupientyn i Niewiadoma, koło Sokołowa Podlaskiego.

Mostostal Warszawa rozbuduje Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy krakowskiej Al. Focha 33
Autor: Mostostal Warszawa S.A. Mostostal Warszawa rozbuduje Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy krakowskiej Al. Focha 33 (13 sierpnia 2010).

Inwestycja finansowana jest ze środków Województwa Małopolskiego. Obejmuje roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i częściowej rozbiórce budynku, wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, elektryczną, teletechniczną, gazową, gazów medycznych, a także przyłączami zewnętrznymi: wodno-kanalizacyjnymi, gazu i elektrycznymi oraz budowę zjazdów i drogi wewnętrznej z parkingami.

Zakres prac rozbiórkowych to: wyburzenie i rozbiórka zewnętrznego szybu windy, ścian działowych i konstrukcyjnych w istniejącym budynku oraz części dachu przy przebudowie istniejącej klatki schodowej oraz wykonaniu nowego wewnętrznego szybu windowego oraz zabezpieczenie sąsiednich posesji w ramach wykonania robót budowlanych związanych z rozbiórką i wyburzeniami.

Roboty budowlane polegają natomiast na przebudowie istniejącego budynku z przeznaczeniem na:
• garaż i pomieszczenia techniczne w kondygnacji przyziemia,
• fizykoterapię, zakład diagnostyki obrazowej z RTG stacjonarnym i rezonansem magnetycznym, szatnie personelu i pacjentów, pomieszczenia techniczne, magazyn bielizny brudnej, magazyn odpadów medycznych połączony bezpośrednio dźwigiem towarowym z blokiem operacyjnym na niskim parterze,
• przychodnię z gabinetami lekarskimi, izbę przyjęć dla pacjentów przyjmowanych na oddziały łóżkowe, oddział dzienny rehabilitacji z pokojem wypoczynkowym po zabiegach, fizykoterapię, krioterapię na parterze,
• 2 oddziały po 27 łóżek z zapleczami na 1 piętrze,
• 1 oddział 17 łóżek oraz salę pooperacyjna 4-stanowiskową, blok operacyjny i 2 sale operacyjne z pełnym zapleczem na 2 piętrze.

Mostostal Warszawa będzie odpowiedzialny za budowę zbiornika głównego Niewiadoma na gruntach wsi Kupientyn i Niewiadoma, koło Sokołowa Podlaskiego.

Umowa została podpisana 11 sierpnia 2010 r., a termin realizacji to 30 czerwca 2013 r. Wartość inwestycji wynosi ponad 13 mln zł brutto. Zamówienie obejmuje budowę zbiornika retencyjnego Niewiadoma na rzece Cetynia o następujących parametrach:

• powierzchnia zalewu przy NPP - 42,22 ha,
• poziom piętrzenia NPP - 141,25 m npm,
• pojemność zbiornika przy NPP - 1,14 mln m3,
• średnia głębokość zbiornika - 2,7 m,
• maksymalna głębokość zbiornika - 6,85 m,
• długość linii brzegowej zbiornika - 5,9 km,
• kubatura gruntu do wydobycia z czaszy zbiornika, łącznie 142,3 tys m3.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące obiekty:

• zapora czołowa o długości 500 m,
• budowla upustowa, monolityczna żelbetowa,
• nowy odcinek linii napowietrznej SN15 kV poza obszarem zalewowym,
• nowa linia napowietrzna NN do zabudowań we wsi Kupientyn, wyprowadzona z istniejącej stacji transformatorowej Nr 0080 „Niewiadoma 1”.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu: IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie: 4.4 „ Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej