Modernizacja Roku 2009: gala wręczenia nagród

2010-08-27 10:16
Modernizacja Roku 2009 - statuetki
Autor: Emilia Wiśniewska

Ideą konkursu Modernizacja Roku jest propagowanie i wspieranie działań podejmowanych dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów już istniejących. W tegorocznej edycji na konkurs wpłynęło przeszło 800 zgłoszeń. Tytuł "Modernizacja Roku" przyznano w 13 kategoriach.

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego, przywracanie dawnego blasku obiektom architektury oraz wprowadzanie ich do ponownego użytku z poszanowaniem przeszłości - to są działania, za które należą się wszystkim uczestnikom konkursu wyrazy najwyższego uznania - podkreślał Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podczas wręczania nagród i wyróżnień  (26 sierpnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie) laureatom konkursu Modernizacja Roku 2009. Tegoroczna edycja objęta została honorowym patronatem m.in. przez Ministerstwa: Infrastruktury, Edukacji Narodowej oraz Sportu i Turystyki.

Modernizacja Roku 2009, na zdj. Olgierd Dziekoński
Autor: Emilia Wiśniewska - Ekonomiczna presja na inwestorów i wykonawców, towarzysząca pracom modernizacyjnym sprawia, że z tym większym szacunkiem należy spojrzeć na prezentowane tu dziś realizacje - Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Modernizacja, przebudowa, rozbudowa...

W konkursie nie mogą brać udziału nowo wybudowane obiekty. Tu ważna jest funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, wysoka jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie nowych materiałów, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Tytuł "Modernizacja Roku" przyznano w 13 kategoriach:

 • Elewacje i Termomodernizacja
 • Obiekty Drogowe
 • Obiekty Hotelarsko-Turystyczne
 • Obiekty Kultury, Sportu, Zdrowia i Rekreacji
 • Obiekty Mieszkalne
 • Obiekty Ochrony Środowiska
 • Obiekty Przemysłowo-Inżynieryjne
 • Obiekty Sakralne
 • Obiekty Szkolnictwa
 • Obiekty Użyteczności Publicznej
 • Obiekty Zabytkowe
 • Tereny Zielone
 • Rewitalizacja Obszarów Urbanistycznych

Nagrody specjalne: dla gminy Rakoniewice i dla gminy Mosina

Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk ufundował dwie nagrody specjalne: dla gminy Rakoniewice za modernizację Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach oraz dla gminy Mosina za modernizację ulicy Dworcowej w Mosinie, perfekcyjnie przygotowanej dla osób niepełnosprawnych. Obie te inwestycje stanowią przykład kompleksowej modernizacji, w której wszystkie elementy utworzyły wspólną całość, zachowując przy tym równowagę przestrzeni komunikacyjnej i rekreacyjnej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej