Metro Warszawskie wyjaśnia...

2009-03-30 17:51

W związku z ukazującymi się w mediach informacjami na temat rozstrzygnięcia postępowania w przetargu na budowę odcinka centralnego II linii metra, wyrażanymi poprzez określenia "zagrożenie długotrwałym procesem", "czasochłonne przepychanki prawne" itp., Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, że...

...Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku z późn. zmianami, przewiduje jednoznaczny tryb ochrony prawnej przysługującej uczestnikom postępowania oraz szczegółowo określa procedury i terminy w tym zakresie.

Zagadnienie to jest opisane w Dziale VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. Rozdział 1 Przepisy wspólne. Ustawa przewiduje trzy rodzaje środków ochrony prawnej i każdemu z nich przyznaje ściśle określoną liczbę dni w postępowaniu:
1. Protest do Zamawiającego: (Rozdział 2, Art. 180.1), liczba dni na wniesienie: 10 (art. 180.2), liczba dni na rozpatrzenie: 10 (art. 183.1);
2. Odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: (Rozdział 3, Art. 184.1), liczba dni na wniesienie: 10 (art. 184.2), liczba dni na rozpatrzenie: od 15 (art. 187.1) do 20 (art. 192. 4);
3. Skarga do sądu: (Rozdział 4, Art. 194.1), liczba dni na wniesienie: od 7 (art. 195.2), liczba dni na przekazanie przez Prezesa UZP: 7 (art. 195.3), liczba dni na rozpatrzenie: 31 (art. 198.1).
Na warunkach art. 198.6 "Od wyroku nie przysługuje skarga kasacyjna".
W przypadku nie rozpoznania wniesionych wniosków w powyższych terminach uznaje się, że wniosek (protest, odwołanie lub skarga) zostały odrzucone.

- W tej sytuacji, jak łatwo to policzyć, maksymalny czas postępowania może wynosić 95 dni - wyjaśnia Krzysztof Malawko, rzecznik prasowy spółki Metro Warszawskie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej