Uprawnienia budowlane dla techników? MEN popiera pomysły PZITB

2008-04-11 18:15
MEN popiera pomysły PZITB
Autor: MStopa| Przegląd Budowlany| www.men.gov.pl MEN popiera pomysły PZITB

Opracowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa "Raport w sprawie kadr technicznych i wykwalifikowanych robotników dla budownictwa" stał się narzędziem konsultacji, które Wiktor Piwkowski - przewodniczący PZITB przeprowadza z organizacjami branżowymi oraz władzami rządowymi. Ma już za sobą rozmowy w PIIB, Ministerstwie Infrastruktury oraz GUNB, ostatnio w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Zbigniew Włodkowski
podsekretarz stanu w MEN
Wiktor Piwkowski
przewodniczący PZITB

Spotkanie ze Zbigniewem Włodkowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odbyło się 10 kwietnia. Podczas rozmów, omówiono postulaty PZITB dotyczące zmian w systemie kształcenia techników i wykwalifikowanych robotników budowlanych zawartych w "Raporcie w sprawie kadr technicznych i wykwalifikowanych robotników dla budownictwa". Przypomnijmy, że PZITB proponuje w raporcie m.in. przeprofilowanie obecnego modelu nauczania w technikach oraz edukację robotników w tzw. systemie dualnym, gdzie teoretyczne zajęcia dydaktyczne przebiegają równolegle z praktyczną nauką zawodu.
Ustalono, że przedstawiciel PZITB zostanie zaproszony do udziału w pracach specjalnego, resortowego zespołu, którego zadaniem jest uporządkowanie sfery kształcenia zawodowego w Polsce.
Wiktor Piwkowski zaproponował także partnerstwo PZITB w tworzeniu centrów doradztwa zawodowego dla absolwentów gimnazjów zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu budowlanego. Ciekawą inicjatywą jest propozycja zorganizowania przez PERI Polska - pod patronatem MEN - rocznego kursu dla nauczycieli zawodu w dziedzinie technologii deskowań do betonu. Obie propozycje zostały przyjęte i będą realizowane.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej