Kryzysu nie ma

2010-01-13 11:48
Jubileusz prof. Zofii Bolkowskiej
Autor: Min. Infrastruktury "Jubileuszowy" bukiet kwiatów prof. Zofia Bolkowska otrzymała z rąk Zbigniewa Bachmana, prezesa Fundacji Wszechnica Budowlana

- Kryzysu w budownictwie w 2009 r. nie ma, ale oczekiwania wzrostu były znacznie większe - mówiła prof. Zofia Bolkowska podczas comiesięcznej konferencji "Monitoring rynku budowlanego". W dyskusji z przedstawicielami firm budowlanych i dziennikarzami uczestniczyli Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński i ambasador RP w Republice Tunezyjskiej Krzysztof Olendzki.

Obchodząca jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. Zofia Bolkowska zaprezentowała podczas konferencji wyniki prowadzonego cyklicznie badania koniunktury w budownictwie. Wnioski obejmują dane na temat stanu gospodarki do listopada 2009. Początek roku 2009 był słaby w budownictwie, ponieważ w pierwszym półroczu produkcja budowlana była wyższa tylko o 1,4%. Wprawdzie produkcja nie spadała, ale poziom jej daleki był od oczekiwań. Zmiana sytuacji nastąpiła w 3 kwartale, kiedy produkcja budowlana wzrosła o ponad 8%. W listopadzie produkcja budowlana była wyższa o 9,9%, ale niższa niż w październiku. Po 11 miesiącach wzrost wynosi 4%, a łącznie z zakładami małymi 5,8%. Wzrost jest niższy od oczekiwanego, mimo że wysoko wzrasta realizacja robót infrastrukturalnych.

Zdaniem prof. Bolkowskiej, potwierdzają się wcześniejsze oceny, że budownictwo infrastrukturalne jest szansą na przyśpieszenie wzrostu całego sektora. Wzrost w listopadzie 2009 do listopada roku poprzedniego wyniósł:
inżynieria lądowo-wodna o +23,5%;
wznoszenie budynków o +5,3%.
Spadek następował w robotach specjalistycznych o -3,8%

Według zaprezentowanej prognozy dotyczącej tendencji w budownictwie w latach 2010 – 2011 (przy założeniu, że rok 2009 jest już „przesądzony” ze wzrostem około 5%), budownictwo infrastrukturalne podobnie jak w 2009 r. również w najbliższych latach może i powinno wzrastać. Zadecyduje to o sytuacji całego sektora (nie tylko ze względu na dominujący udział, ale też na szanse rozwoju). Budownictwo niemieszkalne (usługowe) nie wzrasta i ta tendencja zmieni się, jeżeli „wrócą” na rynek budowlany inwestorzy zagraniczni. W budownictwie mieszkaniowym liczba mieszkań oddanych do użytku w 2009 r. może przekroczyć (nieznacznie) rekordowy poziom z 2008 r. Regres przesunie się na lata 2010 - 2011, ale może być łagodniejszy od przewidywanego poprzednio.

Comiesięczną konferencję (tym razem odbyła się ona 29 grudnia 2009) "Monitoring rynku budowlanego" organizują wspólnie Krajowa Izba Gospodarcza i Fundacja Wszechnicy Budowlanej. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej