Krok w kierunku nowoczesnej energetyki

2009-08-21 10:00

RWE i Kompania Węglowa podpisały - 19 sierpnia 2009 roku - umowę powołującą do życia spółkę RWE Elektrownia Czeczott z siedzibą w Katowicach, która będzie odpowiedzialna za budowę i uruchomienie nowej elektrowni węglowej. Zgodnie z koncepcją, inwestycja w nowy blok na węgiel kamienny o mocy 800 MW wyniesie ok. 1,5 mld euro – tym samym byłaby największym i najnowocześniejszym, niskoemisyjnym blokiem na węgiel kamienny w Polsce.

Budowa nowej elektrowni jest zgodna ze "Strategią dla Polski 2030" i strategią dla sektora energetycznego do roku 2030. Jej nazwa to kontynuacja lokalnych tradycji górniczych regionu – nawiązanie do byłej kopalni Czeczott, na terenie której powstanie elektrownia. Profesor AGH Henryk Czeczott, wybitna postać historyczna, był w XX w. prekursorem wielu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie górnictwa i przyczynił się znacznie do rozwoju branży.

- Podpisanie umowy o powołaniu nowej spółki jest kolejnym krokiem, który przybliża nas do realizacji najnowocześniejszej inwestycji w polską energetykę. Niezwykle ważny jest dla nas fakt, że projekt ten bardzo dobrze wpisywałby się w strategię rozwoju Polski do 2030 r., przygotowaną przez polski rząd oraz w opracowany przez Ministerstwo Gospodarki plan rozwoju dla sektora energetycznego do 2030 r. Obie strategie zakładają zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wzrost efektywności energetycznej oraz ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w tego typu elektrowni sprawi, że inwestycja przyczyni się do osiągnięcia tych celów. Cieszymy się, że do tak ważnego projektu możemy wnieść międzynarodowe doświadczenie i wysoki poziom kompetencji technicznych – mówi Filip Thon, prezes RWE.

- Inwestycja ma charakter ekonomiczny, ale i ekologiczny. Takie przedsięwzięcie to najlepszy przykład partnerskiej współpracy górnictwa i energetyki. Inwestycja ma również wymiar społeczny, gdyż w trakcie jej realizacji i po ukończeniu zapewni dodatkowe miejsca pracy w regionie - zapewnia Mirosław Kugiel, prezes Kompanii Węglowej.

Radzie Nadzorczej RWE Elektownia Czeczott przewodniczyć będzie Filip Thon, prezes RWE Polska SA, a w jej skład wejdą: Andreas Gehrmann, RWE AG, Ingo Birnkraut, RWE Power AG oraz Stanisław Baran, Kompania Węglowa SA.

Na czas realizacji inwestycji spółka reprezentowana będzie przez 3-osobowy Zarząd w składzie: Götz Hanau, prezes zarządu (CEO), Henning Stockhausen z Zarządu ds. Finansowych (CFO) oraz Krzysztof Miśkiewicz z Zarządu ds. Współpracy (CNO).

Ostateczna decyzja dotycząca realizacji inwestycji zostanie podjęta w oparciu o pełną analizę opłacalności ekonomicznej. Przygotowania do realizacji inwestycji przebiegają zgodnie z planem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na utworzenie spółki celowej. Właściwe organy korporacyjne Kompanii Węglowej SA i RWE AG również opowiedziały się za powołaniem spółki. RWE Elektrownia Czeczott podpisze z Kompanią Węglową umowę na dostawy węgla. Na mocy tego porozumienia Kompania Węglowa będzie dostarczać do nowej elektrowni ok. 2,5 mln ton paliwa rocznie. Ponadto Kompania Węglowa wniesie aportem nieruchomość, na której powstanie elektrownia. Będzie ona zlokalizowana na terenie byłej kopalni węgla kamiennego Piast Ruch II (dawniej: KWK Czeczott) w miejscowości Wola na Śląsku.

Jednym z pierwszych zadań spółki RWE Elektrownia Czeczott będzie również przygotowanie i złożenie dokumentów pozwalających na uzyskanie pozwolenia na budowę elektrowni. Ponadto, trwają prace dotyczące wydania warunków przyłączenia nowej jednostki do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Opracowane zostało także studium wykonalności, dopracowano szczegółowe aspekty techniczne inwestycji. Między innymi przeprowadzone zostały badania geotechniczne, niezbędne do rozpoznania podłoża gruntów pod inwestycję, wykonywane na bazie próbnych odwiertów. Oceniono także możliwości zaopatrzenia przyszłej elektrowni w wodę. W pracach uczestniczyły wybitne polskie jednostki badawcze, jak np.: Akademia Górniczo-Hutnicza i Polska Akademia Nauk w Krakowie oraz Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej