Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

2014-07-22 15:14
Zabytki na Kujawach i Pomorzu remontowane za dotacje
Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Polska zabytkami stoi, nie tylko tymi z dawnych czasów, ale i symbolami nowszej historii. Łączy je jedno, popadają najczęściej w ruinę, bo udaje się przetrwać w zmodernizowanej postaci nielicznym, tym w najbardziej widocznym i w najlepszych miejscach. A reszta? Może coś się zmieni, bo rząd uchwalił powstanie "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami", który ma być realizowany w latach 2014-2017. 

Najważniejszym zadaniem „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” ma być ujednolicenie polityki konserwatorskiej dla całej Polski i wprowadzenie zasady koordynacji wielu podmiotów zajmujących się ochroną zabytków, tak z urzędu (organy konserwatorskie, instytucje kultury) jak i osób prywatnych.

Program ma zostać stworzony i wdrożony jeszcze w tym roku. W jego ramach ma zostać przede wszystkim uporządkowany rejestr zabytków i kompleksowy raport o stanie, przygotowana ratyfikacja „Konwencji UNESCO ds. ochrony dziedzictwa podwodnego”,  maja też zostać określone jednolite standardy konserwatorskie w odniesieniu do wybranych typów i kategorii zabytków nieruchomych. Rząd wyznaczył jeszcze takie kierunki tego programu jak m.in.
zwiększenie efektywności zarządzania i ochrony zabytków przez wdrażanie infrastruktury informacji przestrzennej o zabytkach i wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków, podniesienie jakości procesów decyzyjnych w organach ochrony zabytków, merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego w ochronie zabytków. Program ma również sprawić, by zwiększyła się świadomość społeczna o funkcjach dziedzictwa narodowego i ma ułatwić do niego dostęp.
We wdrażanie programu ma być zaangażowany Generalny Konserwator Zabytków wraz ze swoimi wojewódzkimi odpowiednikami, współpracować mają również Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowe Muzeum Morskie.

„Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” ma być zrealizowany w latach 2014-2017, na co rząd zaplanował wydać prawie 27,7 mln zł, z czego 20 mln będzie pochodziło z państwowego budżetu, 6 tys. zł z budżetu samorządu terytorialnego i ponad 625 tys. z innych źródeł.
Polskie zabytki potrzebują wiele troski i wiele pieniędzy, program rządowy zakrojony tylko na cztery lata to kropla w morzu, ale idzie w dobrym kierunku...

Zabytki potrzebują pieniędzy
Autor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku-
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej