Krajowa Rada PIIB przygotowuje się do Zjazdu

2008-04-24 17:38
Krajowa Rada PIIB przygotowuje się do Zjazdu
Autor: Polska Izba Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada PIIB przygotowuje się do Zjazdu

W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa trwają prace przygotowawcze do planowanego na 20-21 czerwca 2008 roku VII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego. Zatwierdzenie dokumentów zjazdowych nastąpi 28 maja. Krajowa Rada PIIB przyjęła 23 kwietnia sprawozdanie ze swojej działalności w ubiegłym roku. Znaczącym faktem jest wzrost liczby członków PIIB, w porównaniu z 2006 rokiem, o 4631 osób. Obecnie Izba zrzesza 105 572 inżynierów i techników budownictwa. Najliczniejszą grupą (55,14%) są inżynierowie z branży budownictwa ogólnego. Najmniejszą zaś, specjaliści od budownictwa wyburzeniowego (0,02%).

W ubiegłym roku przedstawiciele Krajowej Rady, oprócz wykonywania licznych zadań statutowych, aktywnie uczestniczyli w pracach międzynarodowych organizacji inżynierskich. Podpisana została m.in. umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy PIIB i Instytutem Dyplomowanych Inżynierów Budownictwa (The Chartered Institute of Building - CIOB). CIOB jest prestiżową organizacją inżynierską działającą pod patronatem królowej Elżbiety II. Wymierną korzyścią z tego porozumienia, tak dla inżynierów polskich jak i brytyjskich, jest współdziałanie obu organizacji we wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych.

Jednym z istotnych zadań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa zapisanym w ustawie z 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów jest współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych swoich członków. Te cele Izba realizuje między innymi poprzez: popularyzację czytelnictwa prasy naukowo-technicznej, organizację szkoleń branżowych i specjalistycznych, dofinansowanie udziału członków w konferencjach naukowo-technicznych, wydawanie własnego miesięcznika "Inżynier Budownictwa".
W czasie posiedzenia Krajowa Rada PIIB przyjęła informację o sprawozdaniach: Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Przypomnijmy, że Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest drugim co do ważności, po Zjeździe Krajowym, organem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Liczy 41 członków. Jej prezesem jest prof. Zbigniew Grabowski. Do kompetencji Rady należą między innymi: wykonywanie uchwał krajowego zjazdu, koordynowanie i nadzorowanie działalności rad izb okręgowych, reprezentowanie PIIB wobec organów administracji publicznej, kontrola uchwał rad izb okręgowych w zakresie zgodności z prawem.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej