KPP: Walczmy o wyższe limity emisji CO2

2007-09-21 12:48
KPP: Walczmy o wyższe limity emisji CO2
Autor: MMaszner KPP: Walczmy o wyższe limity emisji CO2

Faza wzrostu gospodarczego, w której znajduje się obecnie Polska, jest powiązana ze wzrostem zużycia energii, a co za tym idzie, ze zwiększającą się emisją dwutlenku węgla. Przyznane Polsce w marcu br. przez Komisję Europejską limity emisji CO2 są wielkością absolutnie niewystarczającą. - KPP - Ograniczenie narzucone na lata 2008-2012 znacznie osłabi fundamenty wzrostu gospodarczego i podważy realność szans na szybkie zmniejszenie dystansu, jaki dzieli polską gospodarkę od gospodarek rozwiniętych krajów Unii Europejskiej.

W ocenie KPP Komisja Europejska podejmując decyzje o takim, a nie innym podziale uprawnień do emisji CO2, nie wzięła pod uwagę wielu ważnych czynników. Wśród nich znajdują się m.in. "Uzupełniające wytyczne w sprawie planów przydziałów na okres obrotowy 2008-2012 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UE" zawarte w Komunikacie Komisji z dnia 22 grudnia 2005 r. Ponadto, na etapie dyskusji publicznej na temat projektu planu, nie podjęto próby weryfikacji realizacji Krajowego Planu na lata 2005-2007, która pokazałaby stopień wykorzystania przydzielonych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, zarówno w ramach całych sektorów, jak poszczególnych przedsiębiorstw.

Polska wciąż czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości dotyczące skargi na decyzję KE ustanawiającej nasz limit emisji CO2. Zdaniem KPP, już dziś należy podjąć działania, które zminimalizują negatywne skutki przyznania Polsce za niskiego limitu emisji CO2. Eksperci Konfederacji zwracają uwagę, aby przy podziale limitów na poziomie krajowym, premiować przedsiębiorstwa, które podejmują we własnym zakresie działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2. Należy jednak pamiętać o obiektywizmie w toku podejmowania tych decyzji, biorąc pod uwagę charakterystykę poszczególnych branż oraz koniunkturę w nich panującą. Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwa prowadzące swą działalność w całkowitym oderwaniu od problemu emisji CO2 powinny być skłaniane do większej dbałości o ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

KPP podkreśla, że polscy przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać od Rządu RP podjęcia wszelkich przewidzianych prawem działań, w celu doprowadzenia do racjonalnej korekty ilości przyznanej Polsce uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Strona polska posiada wiele bardzo poważnych argumentów na poparcie swego stanowiska, które powinny zostać wykorzystane w dalszej dyskusji z Komisja Europejską. Jednocześnie zdecydowanie opowiadamy się przeciwko podejmowaniu przez Rząd RP takich arbitralnych kroków i decyzji, które wykraczałyby poza reguły postępowania przyjęte w Unii Europejskiej. Takie działanie mogłyby jedynie narazić pracodawców i całą gospodarkę na dodatkowe, niepotrzebne wydatki.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Czytaj więcej