Kontrole w toku

2006-12-21 18:25

Po tragedii, jaka wydarzyła się w katowickiej hali, kontrole obiektów budowlanych nabierają tempa. Po zaleceniach Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (z dn. 28 stycznia br.) we wszystkich województwach są kontrolowane obiekty szczególnie zagrożone zalegającym na dachach śniegiem. Do GUNB-u napłynęły już informacje od Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Pochodzą one z 16 województw.

28 stycznia br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zobowiązał Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego do bezzwłocznego sprawdzenia stanu obiektów o dużych powierzchniach dachu pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa nadmiarem zalegającego śniegu. Jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność podjęcia restrykcyjnych działań w celu wyegzekwowania obowiązków właścicieli i zarządców obiektów.
Do 2 lutego br. do GUNB-u napłynęły informacje z 16 województw. Okazało się, że zagrożenia nie występują zaledwie w czterech województwach:

 • lubelskim (skontrolowano 484 obiekty),
 • podlaskim (skontrolowano194 obiekty),
 • warmińsko-mazurskim (skontrolowano 436 obiektów),
 • zachodniopomorskim (skontrolowano 362 obiekty).

W pozostałych województwach stwierdzono od dnia 29.01.2006 r. występowanie potencjalnego zagrożenia:

 • dolnośląskie - 16 przypadków (skontrolowano 566 obiektów, wyłączono z użytkowania jeden budynek
 • kujawsko-pomorskie - 5 przypadków (skontrolowano 432 obiekty, wydano trzy decuyzje zakazujące użytkowania obiektu), 
 • lubuskie - 1 przypadek,
 • łódzkie - 45 przypadków (skontrolowano 558 obiektów, a 33 wyłączono z użytkowania),
 • małopolskie - 67 przypadków (skontrolowano 854 obiekty),
 • mazowieckie - 10 przypadków (skontrolowano 1005 obiektów, zakazano użytkowania 9),
 • opolskie - 21 przypadków (skontrolowano 203 obiekty), 
 • podkarpackie - 79 przypadków (skontrolowano 470 obiektów),
 • pomorskie - 2 przypadki (skontrolowano 331 obiektów, dwa obiekty wyłączono z użytkowania),
 • śląskie - 57 przypadków (skontrolowano 1354 obiekty, 57 wyłączono z użytkowania),
 • świętokrzyskie - 10 przypadków (skontrolowano 691 obiektów),
 • wielkopolskie -10 przypadków (skontrolowano 551 obiektów, z czego 10 wyłączono z użytkowania).

Po skontrolowaniu 8 tys. 834 obiektów w 16 województwach łącznie stwierdzono 323 przypadki potencjalnego zagrożenia.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej