Konferencja o przyszłości Warszawy

2016-05-17 15:53
Warszawa
Autor: Marzena Sarniewicz

Trzecia edycja Konferencji Warsaw Days 2016 w Centrum Nauki Kopernik tym razem odbyła się pod hasłem "Warszawa przyszłości". Wiodącymi tematami były wizja rozwoju miasta oraz potrzeba budowania centrów lokalnych.

Do 2030 roku 2,5 mln mieszkańców
Według prognoz w Warszawie będzie przybywać mieszkań, a co za tym idzie i mieszkańców. Jest to jedyne miasto w Polsce, które się nie wyludnia. Zdaniem Jacka Wojciechowicza, wiceprezydenta Warszawy, do 2030 roku będziemy mieć około 2,5 mln „warszawiaków”. Trudno określić, ilu jest ich aktualnie. Według oficjalnych danych 1,7 mln, jednak wiceprezydent twierdzi, że może ich być nawet 2,2 mln. Kazimierz Kirejczyk, prezes firmy doradczej REAS, zwrócił uwagę na istotny problem, który może spowolnić przyrost ludności. Mimo że ludzie nieustannie napływają do stolicy w poszukiwaniu pracy, Warszawa musi konkurować o młodych, wykształconych obywateli z innymi miastami europejskimi, takimi jak Londyn czy Berlin. To istotny problem stający na drodze dalszego, dynamicznego rozwoju stolicy, która aby przyciągnąć młodych ludzi powinna stać się przyjazną i otwartą metropolią. Reasumując, wciąż nie wiadomo dla jakiej liczby mieszkańców planowana jest strategia rozwoju stolicy na najbliższe kilkanaście lat i trudno cokolwiek przewidzieć. A to przecież istotny element stworzenia dobrego planu na przyszłość.

Warszawa policentryczna
Przez wiele lat centrum Warszawy sukcesywnie się wyludniało, zaś na obrzeżach miasta rozwijały się strefy podmiejskie. Deweloperzy, ze względu na niskie koszty oraz łatwość przeprowadzenia inwestycji, chętniej nabywali działki na peryferiach. W efekcie powstały osiedla − sypialnie, których mieszkańcy dojeżdżają do pracy w centrum. Wszystko to odbiło się negatywnie na mieście i mieszkańcach takich osiedli jak np. Białołęka. Brakuje tam szkół, przedszkoli i miejsc pracy. Poprawa jakości życia w takich częściach miasta wymaga zmiany modelu funkcjonowania z monocentrycznego na policentryczny, czyli z wieloma centrami miasta. Wiceprezydent Jacek Wojciechowicz przekonywał, że miasto walczy z rozlewaniem się zabudowy mieszkaniowej na przedmieścia. Zapewniał też, że władze miasta traktują jako priorytet zagęszczanie zabudowy w centrum stolicy. Zgodnie ze strategią rozwoju, w najbliższych latach mają powstać koncepcje architektoniczne dla centrów lokalnych, które będą wynikiem warsztatów i konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2016 r. Przeobrażanie dzielnic mają wspomóc środki z budżetu miasta  − do 2021 r. około 50 mln zł. To niewiele biorąc pod uwagę powierzchnię, na której mają zostać przeprowadzone inwestycje na obrzeżach Warszawy. Plany są zacne, ale czy wystarczy środków aby zakończyły się sukcesem? A jeżeli plan się powiedzie, to czy rozwój centrów lokalnych nie spowoduje odpływu ludzi z centrum miasta?

Wisła „kręgosłupem” Warszawy
Gościem specjalnym konferencji Warsaw Days był dr Alfonso Vegara – hiszpański architekt i urbanista, wykładowca, publicysta oraz założyciel i honorowy prezes „Fundation Metropoli”. Zapytany o to, w jakim kierunku powinna rozwijać się Warszawa odpowiedział: „Ja od razu widzę, że rzeka powinna być fundamentem rozwoju Warszawy. To jest ogromne bogactwo dotychczas niewykorzystanie. Zarówno pod względem transportu, walorów przyrodniczych oraz zasobów naturalnych. Wisła jest ważnym elementem rozwoju Warszawy”.
Wypowiedź nie została skomentowana, ale miejmy nadzieję, że władze miasta czują powagę sytuacji.

Więcej informacji na oficjalnej stronie wydarzenia www.warsawdays.pl>>

Tu zapis video całej konferencji Warsaw Days 2016, która odbyła się 10 maja 2016 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 


Warsaw Days to konferencja organizowana przez ratusz oraz Polski Związek Firm Deweloperskich. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele władz miasta, inwestorzy, architekci, urbaniści, socjolodzy i przedstawiciele ruchów miejskich. Tym razem konferencję podzielono na dwa bloki tematyczne: „Warszawa policentryczna” oraz „Strategia rozwoju Warszawy”. W uroczystości udział wzięli wiceprezydenci Warszawy  –  Michał Olszewski i Jacek Wojciechowicz. Wystąpiła również dr Anna Domaradzka z Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Kazimierz Kirejczyk – prezes firmy doradczej REAS, Marlena Happach – prezes warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, Grzegorz Kiełpsz – prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Paweł Putkowski – prezes stołecznego oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydent m. st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej