Konferencja IZOLACJE 2012 – wydarzenie roku branży izolacyjnej

2012-03-19 15:09
Konferencja IZOLACJE 2012
Autor: Izolacje Konferencja IZOLACJE 2012 okazała się niezwykle ważnym wydarzeniem dla branży izolacyjnej.

Bardzo ciekawa i bardzo merytoryczna - tak uczestnicy komentowali konferencję "Izolacje 2012", pierwsze takie spotkanie branży izolacyjnej. Podczas dwudniowych obrad zastanawiano się nad kierunkiem, w jakim zmierza branża, Specjaliści z ośrodków badawczych i akademickich zaprezentowali aktualny stan wiedzy w zakresie kompleksowo pojmowanych izolacji, projektanci poruszyli kwestie newralgiczne z punktu widzenia projektowania budynków pod kątem ich odpowiedniej izolacyjności cieplnej, producenci zaś przedstawiali najnowsze rozwiązania w zakresie materiałów i technologii izolacyjnych.

Atrakcyjność merytoryczną konferencji potwierdza obecność na niej ponad 200 osób zawodowo związanych z różnymi segmentami rynku materiałów izolacyjnych. W tym gremium nie zabrakło autorytetów z instytutów badawczych i uczelni technicznych, ekspertów z firm producenckich, menadżerów firm wykonawczych, architektów i projektantów.

Jarosław Guzal, redaktor naczelny miesięcznika „IZOLACJE” i serwisu www.izolacje.com.pl, w imieniu gospodarzy podkreślił wyjątkowość tego wydarzenia oraz wskazał jego główny cel – uczynienie z konferencji forum, na którym obecnie i w następnych edycjach konferencji, będą poruszane kwestie najistotniejsze dla branży izolacyjnej.

Podczas konferencji wygłoszono 25 referatów w ramach trzech sesji:
I. Rola izolacji we współczesnym budownictwie;
II. Nowoczesne izolacje;
III. Izolacje – projektowanie i wykonawstwo.

Pierwszy wystąpił dr hab. inż. Tomasza Kisilewicza z Politechniki Krakowskiej, który zwrócił uwagę na fakt, iż funkcje izolacyjne budynku są absolutnie pierwotne i podstawowe oraz podkreślił wagę dobrego izolowania. Przywołał obiegowe opinie na ten temat oraz żartobliwie wykazał ich absurdalność. Pokazywał przykłady budynków zaprojektowanych nie tylko niezgodnie z ideą budownictwa zrównoważonego, lecz także sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Zakończył próbą odpowiedzi na pytanie, jakie są wyzwania współczesnego budownictwa w dziedzinie izolacji:

- Rozwój technologiczny będzie dalej zapewne sprawiał, że materiały izolacji budowlanych będą coraz efektywniejsze, bardziej uniwersalne, odporne na warunki środowiska i starzenie. Wydaje mi się jednak, że główne wyzwanie nie dotyczy jednak wprost materiałów izolacyjnych, ale ludzi, którzy je stosują oraz determinacji społeczeństwa w sferze stanowienia wymagań. Właściwe stosowanie izolacji zawsze będzie wymagało od projektantów dobrego rozumienia zjawisk zachodzących w budynkach, całościowego spojrzenia na budynek i jego otoczenie oraz harmonijnego połączenia aspektów estetycznych, technicznych i środowiskowych. Natomiast dobrze skonstruowane przepisy czy procedury mogą te oczekiwania sensownie wspierać i egzekwować, nie zmuszając użytkowników do poszukiwania luk w prawie czy trików pozwalających na ich omijanie - powiedział dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz.

Inauguracyjny referat był punktem odniesienia dla kolejnych referatów. Wątki dotyczące kierunków rozwoju polityki energooszczędnej w Europie i Polsce oraz nasilających się zjawisk globalnego ocieplania klimatu i związanej z nimi konieczności zwiększania udziału budownictwa niskoenergetycznego w ogólnym stanie budownictwa zostały rozwinięte m.in. w wystąpieniach dr. inż. Arkadiusza Węglarza z Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz dr. inż. Piotra Narowskiego z Politechniki Warszawskiej. O konkretnych inicjatywach na rzecz upowszechniania wiedzy na temat rozwiązań energooszczędnych w technologiach budowlanych mówiła mgr inż. Ewa Kosmala reprezentująca firmę Knauf Insulation.

W wielu referatach prezentowane były nowoczesne materiały izolacyjne, na przykład nowe rozwiązania ze skalną wełną mineralną, aerożele krzemionkowe, pianki PIR czy izolacje próżniowe. Omówiono m.in. izolacyjność termiczną przegród pełnych i jej wpływ na charakterystykę energetyczną budynków, izolacje cieplne z wełny mineralnej i styropianu, nowe dokonania w dziedzinie izolacji akustycznych.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się referaty dotyczące projektowania oraz technik wykonywania robót izolacyjnych, chociażby „Izolacje poziome w murze – główny problem trwałego osuszania budynków”, „Projektowanie budynków niskoenergetycznych”, „Budownictwo zero- lub prawie zeroenergetyczne w warunkach polskich”, „Ocena energetyczna stolarki budowlanej”, „Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz” oraz „Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń”.

Konferencja potwierdziła, że i w branży izolacyjne występują gorące tematy – choćby dotyczące docieplania ścian zewnętrznych od wewnątrz oraz docieplania ocieplonych elewacji, które poruszały umysły i budziły emocje uczestników. Dla organizatorów i uczestników stało się oczywiste, że branża bardzo potrzebowała takiego wydarzenia oraz tego, że będzie go potrzebowała w przyszłości.

Honorowe patronaty nad konferencją „IZOLACJE 2012” objęli: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, SARP, ITB, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Związek Producentów Materiałów Budowlanych Dla Budownictwa.
Patronami merytorycznymi były: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR SIPUR.

Konferencja, której organizatorem była redakcja miesięcznika „IZOLACJE” oraz serwisu internetowego www.izolacje.com.pl, odbyła się 1-2 marca w Hotelu Puławska Residence w Warszawie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej